Python | Sortuj i przechowuj pliki z tym samym rozszerzeniem

| | | | | | |

Spójrz na obraz pokazany poniżej —

Ten folder jest całkowicie zdezorganizowany. Jeśli zostaniesz poproszony o znalezienie określonego pliku w tym folderze (lub być może większego folderu z tysiącami plików), utkniesz i zostaniesz całkowicie przytłoczony. Znalezienie pliku z tego oceanu bałaganu może być bardzo trudne (nawet niemożliwe). Ten problem można rozwiązać za pomocą Pythona za pomocą kilku linijek kodu. Zobaczmy, jak możemy to zrobić.

Poniżej znajduje się implementacja Pythona —


import os

import Shutil


# Wpisz tutaj nazwę katalogu
# co sortować

ścieżka = `/ ścieżka / do / katalog`# Spowoduje to utworzenie dobrze zorganizowanej
# listy ze wszystkimi nazwami plików
# tam w katalogu

list_ = os.listdir (ścieżka)


# To przejdzie przez każdy plik

dla file_ in list_:

name, ext = os.path.split (ext (file_)

# To będzie przechowywać typ rozszerzenia

ext = ext [ 1 :]


# To wyzwala następną iterację,

# jeśli jest to katalog

jeśli ext = = ``:

kontynuuj

# Spowoduje to przeniesienie pliku do

# gdzie znajduje się nazwa ' wew ' już istnieje

if os.path .exists (ścieżka + `/` + ext):

Shutil.move (ścieżka + `/` + file_, ścieżka + `/` + ext + `/` + file_)


# Spowoduje to utworzenie nowego katalogu

# jeśli katalog jeszcze nie istnieje

else :

os.makedirs (ścieżka + ` / ` + ext)

Shutil.move (ścieżka + `/` + plik_, ścieżka + ` / ` + ext + `/ ` + file_)

Wyjście:

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers

News


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method