Python | Podziel prawdziwe i fałszywe indeksy wartości

| | | | |

Metoda nr 1: Korzystanie z pętli
Jest to jedyny sposób, w jaki można wykonać to zadanie. Tworzymy różne listy i sprawdzamy pod kątem Prawda lub Fałsz za pomocą operatorów warunkowych i odpowiednio dodajemy jego indeks do wybranych list.


# Kod Python3 do zademonstrowania jak to działa
# Oddzielne indeksy True i False
# używając pętli


# zainicjuj listę

test_list = [ False , Prawda , False , False , True , Prawda ]


# wydrukuj oryginalną listę

print ( " Oryginalna lista to: " + str (test_list) )


# Oddzielne indeksy dla wartości True i False ‚Ęã‚Ęã
# using loops

res_true, res_false = [], []

for i w zakresie ( 0 , len (test_list)):

i f test_list [i]:

res_true.append (i)

else :

res_false.append (i )


# wynik wydruku

print ( "Prawdziwe indeksy po grupowaniu:" + str (res_true))

print ( "Fałszywe indeksy po grupowaniu:" + str (res_false))

Dane wyjściowe:

Oryginalna lista to: [Fałsz, Prawda, Fałsz, Fałsz, Prawda, Prawda] Prawda w kości po grupowaniu: [1, 4 , 5] Fałszywe indeksy po grupowaniu: [0, 2, 3] 

Metoda nr 2: Użycie pętli + enumerate()
To zadanie można z grubsza rozwiązać za pomocą powyższych funkcji. W tym przypadku dokonujemy wyboru dodania listy i odpowiednio dodajemy elementy do wybranych list.


# Kod Python3 demonstrujący, jak to działa
# Oddzielne indeksy wartości True i False ‚Ęã‚Ęã
# using loop + enumerate ()


# zainicjuj listę

test_list = [ False , True , False , False , True , True ]


# wydrukuj oryginalną listę

print ( "Oryginalna lista to:" + str (test_list))


# Oddzielne indeksy wartości True i False ‚Ęã‚Ęã
# używając pętli + enumerate ()

res_true, res_false = [], []

for i, ele in enumerate (test_list):

temp = res_true if ele else res_false

temp.append (i)


# wynik wydruku

print ( "Prawdziwe indeksy po grupowaniu:" + str (res_true))

print ( "Fałszywe indeksy po grupowaniu:" + str (res_false))

Dane wyjściowe:

Oryginalna lista to: [Fałsz, Prawda, Fałsz, Fałsz, Prawda, Prawda] Prawdziwe indeksy po grupowaniu: [1, 4, 5] Fałszywe indeksy po grupowaniu: [0, 2, 3] 

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method