JavaScript Zastąp obiekt w tablicy

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Istnieją trzy sposoby zastąpienia elementu na liście Pythona. Możesz użyć indeksowania listy lub pętli, aby zastąpić element. Jeśli chcesz utworzyć nową listę na podstawie istniejącej listy i dokonać zmiany, możesz użyć rozumienia listy .

Możesz zdecydować o zmodyfikowaniu wartości na liście. Załóżmy, że tworzysz menu dla restauracji. Możesz zauważyć, że wpisałeś jedną z niewłaściwych pozycji menu. Aby naprawić ten błąd, musisz zmodyfikować a Możesz zastąpić element na liście Pythona, używając istniejącej pętli elementu na liście.

Python Zastąp element na liście

, indeks spisy o spisy ze zrozumieniem . Pierwsze dwie metody modyfikują istniejącą listę w listę składaną, tworzą nową listę z określonymi modyfikacjami

Każda z metod Podsumuj każdą:.

  • Indeksowanie list: używamy numer indeksu elementu na liście, aby zmodyfikować wartość skojarzoną z tym elementem. Znak równości służy do modyfikowania wartości na liście
  • List Include:. Składnia listy Zrozumienie tworzy nową listę istniejącej firmy. Możesz określić warunki w rozumieniu listy, aby określić wartości „Ę” w nowej liście
  • dla pętli. Pętla iteruje po elementach listy. Indeksowanie jest używane do wprowadzenia rzeczywistych zmian na liście. Używamy metody enumerate (), aby utworzyć dwie listy numerów indeksów i wartości, po których możemy iterować.

W tym przewodniku przyjrzymy się każdej z tych metod. Odniesiemy się do przykładu każdego z nich, aby pomóc Ci rozpocząć

Python Zastąp element na liście. Korzystając z listy indeksowania

Najlepszym sposobem zastąpienia elementu na liście jest indeksowanie składni Pythona . Indeksowanie umożliwia wybranie pozycji lub serii pozycji z listy. Za pomocą operatora przypisania możesz zmienić wartość w określonej pozycji na liście.

My budujemy sklepowy program informacji cenowych w sklepie odzieżowym. Cena pierwszej pozycji na naszej liście powinna zostać zwiększona o 5 USD. W tym celu korzystamy z `indeksowania list

Zacznij od utworzenia lista zawierająca ceny naszych produktów:.

Używamy indeksowania, aby wybrać i zmodyfikować pierwszy punkt na naszej liście, 99,95. Ta wartość ma pozycję indeksu zero. Dzieje się tak, ponieważ listy są indeksowane od zera:

Nasz kod wybiera element na pozycji zero i ustawia jego wartość na 104,95. Stanowi to wzrost o 5 USD w stosunku do starej wartości. Nasz kod zwraca naszą listę przedmiotów z pierwszą zmianą ceny:

Możemy zmodyfikować naszą listę, dodając pięć do aktualnej wartości cen [0]:

cena [0] odpowiada pierwszemu elementowi naszej listy (ten na pozycji index)

nasz kod zwraca listę z takimi samymi wartościami ‚Ęã‚Ęã jak nasz pierwszy przykład:.

Python Zamień element na liście: używając listy zawierającej

< a href="/python-list-comprehension/"> Przedstawienie listy Pythona może być najlepszym sposobem na znalezienie i zastąpienie pozycji na liście w Pythonie. Ta metoda jest przydatna, jeśli chcesz utworzyć nową listę na podstawie wartości istniejącej.

Korzystanie ze zrozumienia listy umożliwia przeglądanie elementów na istniejącej liście i tworzenie nowej listy w oparciu o określone kryteria. Możesz na przykład wygenerować nową listę zawierającą pozycje zaczynające się od litery „C” z istniejącej listy.

Tutaj tworzymy program, który oblicza 10% rabatu na wszystkie produkty w sklepie sprzedającym detalicznie. odzieży o wartości powyżej 50$ Korzystamy z naszego poprzedniego cennika produktów:

Następnie definiujemy listę zawierającą do zastąpienia elementów naszej listy:

Ta lista, w tym iteracja przez listę „cen”, znajduje wartości o wartości przekraczającej 50 USD. Na te przedmioty stosuje się 10% rabatu. Zawińmy zaktualizowane wartości do dwóch miejsc po przecinku za pomocą metody round()

Nasz kod zwraca naszą listę nowych cen.

Pomyślnie zastosowano redukcję do każdego elementu 10%

Python zastępuje element na liście. za pomocą pętli For

Możesz zastępować elementy na liście za pomocą python by loop . W tym celu potrzebujemy funkcji Python enumerate() . Ta funkcja zwraca dwie listy: numery indeksu na liście i wartości na liście. Przeprowadź iterację po tych dwóch listach w jednej pętli

W tym przykładzie użyjemy tego samego cennika w naszym kodzie:.

następnie definiujemy pętlę, która iteruje po tej liście z enumerate function () :

Wartość „indeks” przechowuje pozycję indeks d `element. „Pozycja” to wartość powiązana z tą pozycją indeksu. Przecinek oddziela dwie wartości listy zwracane przez metodę enumerate()

Pobieranie dwóch lub więcej wartości metody lub innej wartości nazywa się dekompresją. „Rozpakowaliśmy” dwie listy metody enumerate ().

Do obliczenia używamy tego samego wzoru wartość ponad 50 $ zniżki na 10% elementów. Uruchommy nasz kod i zobaczmy, co się stanie:

Nasz kod poprawnie zmienia pozycje na naszej liście „cen” na podstawie naszego rabatu.

Wniosek

Możesz zastąpić pozycje na liście Pythona, korzystając ze zrozumienia listy indeksowanie lub zapętlanie.

Jeśli chcesz zastąpić wartość na liście, bardziej odpowiednia jest składnia indeksowania. Aby zastąpić wiele pozycji na liście, które spełniają określone kryterium, dobrym rozwiązaniem jest zrozumienie listy. Chociaż loki są funkcjonalne, są one mniej Pythonowe niż zrozumienie listy.

Czy jesteś zainteresowany więcej zasobów, które pomogą Ci nauczyć się Pythona? Jeśli tak, zapoznaj się z naszym przewodnikiem po języku Python . Ten przewodnik zawiera listę najlepszych kursów, książek i zasobów edukacyjnych, które mogą ci pomóc opanować język.