Plik zmiany nazwy Pythona

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Metoda os.rename() Pythona zmienia nazwę pliku. os.rename() przyjmuje dwa argumenty: ścieżkę do starego pliku i ścieżkę do nowego pliku. Nowa ścieżka pliku musi kończyć się inną nazwą pliku.

Podczas pracy z plikami w Pythonie możesz zdecydować się na zmianę nazwy konkretnego pliku. Na przykład, jeśli masz plik o nazwie raw_data.csv, możesz zmienić jego nazwę na stare_dane.csv, gdy program jest uruchomiony.

W tym miejscu do gry wkracza metoda os.rename(). Metoda os.rename() umożliwia zmianę nazwy istniejącego pliku na Pythona.

Ten samouczek obejmuje, z przykładami, podstawy os.rename ( ). i jak możesz jej użyć do zmiany nazw plików w Pythonie.

Plik zmiany nazwy Pythona

Python os.rename () metoda zmienia nazwę pliku. Plik, którego nazwę zmieniasz, musi już istnieć. Musisz określić ścieżkę do pliku, którego nazwę chcesz zmienić, oraz nową ścieżkę do pliku. Nowa ścieżka musi mieć inną nazwę niż plik, którego nazwę zmieniasz.

Składnia os.rename () jest następująca:

Jak widać, zmień nazwę ()< /em> akceptuje dwa parametry. Są to:

  • plik: ścieżka do pliku, którego nazwę chcesz zmienić, po której następuje nazwa pliku (na przykład "/home/python_engineering/plik.txt").
  • miejsce docelowe: ścieżka pliku, po której następuje nowa nazwa pliku (na przykład "/home/python_engineering/file_new.txt").

Os.rename () metoda jest częścią biblioteki systemu operacyjnego Python. Ta biblioteka zapewnia funkcje związane z systemem operacyjnym komputera, takie jak tworzenie i usuwanie plików.

Aby pracować z. zmień nazwę () system operacyjny, musimy zaimportować bibliotekę systemu operacyjnego:

Weźmy przykład, aby pokazać działanie metody os.rename().

Przykład zmiany nazwy pliku Pythona

Załóżmy, że chcesz zmienić nazwę pliku raw_data.csv na old_data.csv. Plik raw_data.csv jest przechowywany w katalogu /home/python_engineering. Możemy zmienić nazwę naszego pliku za pomocą tego kodu:

Nasz kod zwraca: Zmieniono nazwę pliku! Nasz kod zmienił również nazwę naszego pliku.

Najpierw importujemy moduł os. To pozwala nam uzyskać dostęp do metody os.rename().

Następnie deklarujemy dwie os.listdir () metody. Następnie tworzymy pętlę for, która przechodzi przez listę wszystkich plików w folderze /home/python_engineering. Ta lista jest generowana przy użyciu metody os.listdir().

Więc nasz kod używa os.rename() do zmiany nazwy każdego pliku na / home / python_engineering Używamy Python f string zastępujący każdą nazwę pliku / home / python_engineering / old_ {FILE_NAME}, gdzie FILE_NAME to nazwa naszego stary plik.

Jak widać, stary_ został dodany na początku każdego pliku w /home/python_engineering.

Wniosek

Metoda os.rename() umożliwia zmianę nazw plików w Pythonie. W przypadku użycia z os.listdir (), możesz użyć os.rename (), aby zmienić nazwy wszystkich plików w folderze.

Ten samouczek został omówiony, z przykładami, podstawami os i jak używać metody os.rename(). Możesz teraz zacząć używać ire os.rename() do zmiany nazw plików jak profesjonalista w Pythonie!

Chcesz dowiedzieć się więcej o programowaniu w Pythonie? Zapoznaj się z naszym przewodnikiem po Pythonie . Znajdziesz tu najlepsze wskazówki dotyczące nauki Pythona oraz listę zasobów edukacyjnych wyselekcjonowanych przez ekspertów, które pomogą Ci w Twojej podróży.