Python | Usuń K-ty znak z listy ciągów

| | | |

Metoda nr 1: Używanie ze zrozumieniem i dzieleniem listy
To jest skrót, którego można użyć do wykonania tego zadania. W tym celu po prostu odtwarzamy wymagany ciąg za pomocą wycinania i rozszerzamy logikę dla każdego elementu ciągu na liście za pomocą rozumienia listy.


# Kod Python3 demonstrujący, jak to działa
# Usuń K-ty znak z listy ciągów
# użyj zrozumienia listy + cięcie listy


# inicjowanie listy

test_list = [ ` akash` , `nikhil` , ` manjeet ` , ` akshat` ]


# wydrukuj oryginalną listę

print ( "Oryginalna lista:" + str (test_list))


# zainicjuj K

K = 3


# Usuń K-ty znak z listy ciągów
# using list Comprehensive + list krojenie

res = [ele [: K] + ele [K + 1 :] for ele in test_list]


# wynik wydruku

print ( "Lista po usunięciu K-tego znaku każdego ciągu znaków:" + str (res))

Dane wyjściowe:

Oryginalna lista: [`akash`, `nikhil`, `manjeet`, `akshat`] Lista po usunięciu znaku K-tego z każdego ciągu: [`akah `,` nikil`, `maneet`, `aksat`] 

Metoda nr 2: Użycie map () + cięcie < br>Ta metoda jest podobna do opisanej powyżej, jedyną różnicą jest to, że rozwijanie części logicznej dla każdego elementu listy odbywa się za pomocą map().


# Kod Python3, aby zademonstrować, jak i t działa
# Usuń K-ty znak z listy ciągów
# używanie zrozumienia listy + pocięcie listy


# zainicjuj listę

test_list = [ `akash` , `nikhil` , ` manjeet` , `akshat` ]


# drukuj oryginalną listę

drukuj ( "Oryginalna lista:" + str (test_list ))


# zainicjuj K

K = 3


# Usuń K-ty znak z linie listy
# using list comprehension + list slicing

res = lista ( mapa ( lambda ele: ele [: K] + ele [K + 1 :], test_list))


# wynik ne czat

print ( "Lista po usunięciu znaku K-tego z każdego ciągu znaków: " + str (res))

Dane wyjściowe:

Oryginalna lista: [`akash`, `nikhil`, `manjeet `,` akshat`] Lista po usunięciu znaku K-tego z każdego ciągu: [`akah`,` nikil`, `maneet`,` aksat`] 

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method