Javascript Usuń N z ciągu

| | | | |

Składnia krojenia umożliwia usunięcie określonego znaku lub zakresu znaków z ciągu w oparciu o wartości indeksu tych znaków.

Ten przewodnik wyjaśnia, jak usunąć pierwsze n znaków z łańcucha w Pythonie. Podaj przykład składni dzielenia , abyś mógł nauczyć się jej używać w swoich programach.

Python: indeksowanie ciągów

Ciągi to sekwencje znaków . Każdemu znakowi w ciągu jest przypisywany unikalny numer indeksu . Ta liczba umożliwia identyfikację i pracę z określonym znakiem lub zestawem znaków.

Numery indeksu zaczynają się od zera i stopniowo zwiększają się o jeden dla każdego znaku. Spójrzmy na ciąg:

P i i s !
1 2 3 4

Łańcuch zawiera cztery znaki. Pierwszy znak, „P”, ma numer indeksu 0. Ostatni znak, !, ma numer indeksu 4.

Możesz użyć tych numerów, aby pobrać pojedyncze znaków lub usuń znaki z ciągu.

Usuń pierwsze n znaków z ciągu w Pythonie

Tutaj napisz program, który usuwa pierwsze cztery znaki z paragonów przechowywanych przez sklep z pączkami . Te znaki reprezentują identyfikator zakupu, ale nie są już istotne z powodu aktualizacji systemu.

Aby rozpocząć, ustaw lista paragonów i nowa lista do przechowywania nowych paragonów:

Trzy cyfry na górze lista to identyfikator zakupu. Po identyfikatorze, który chcesz usunąć, znajduje się również spacja.

Użyj pętli „for” do przewijania każde paragon na liście, dzięki czemu można usunąć pierwsze cztery znaki każdego paragonu:

Ten kod usuwa pierwsze cztery znaki każdego paragonu z listy „rachunki”. Nowy ciąg bez tych znaki są przypisane do zmiennej „new_r” z usuniętymi odpowiednimi znakami. Robisz to, ponieważ ciągi są niezmienne i nie możesz modyfikować istniejącego ciągu.

Następnie dodaj nowe pokwitowanie do listy „nowe_pokwitowania” Na koniec wydrukuj listę „nowe_pokwitowania” w konsoli, aby sprawdzić, czy kod zadziałał:

Uruchom kod i zobacz, co się stanie:

Kod pomyślnie usunął pierwsze cztery znaki z każdego z oryginalnych ciągów.

Jeśli chcesz usunąć więcej lub mniej znaków, musisz zastąpić liczbę 4 liczbą znaków, które chcesz usunąć. usuń tylko dwa pierwsze pierwsze znaki ciągów, użyj tego kodu:

W tym wierszu kodu program zwróci:

Wniosek

Możesz usunąć pierwsze n znaków ciągu, używając składni sekcji. Ta składnia umożliwia pobranie określonej części ciągu na podstawie określonej wartości indeksu.

Masz teraz wiedzę, jak używać wycinania do usuwania znaków z początku ciągu. Python jak profesjonalny programista!

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method