JavaScript wczytuje plik w ciąg

| | | | | | |

Przechowywanie danych w plikach umożliwia śledzenie danych, z którymi pracuje program. Oznacza to, że nie ma potrzeby ponownego generowania danych podczas pracy z programem. Właśnie odczytałeś te dane z pliku.

Aby odczytać pliki, użyj metody readlines (). Po przeczytaniu pliku użyj split(), aby przekształcić te wiersze w listę.

W tym przewodniku wyjaśniamy, jak używać split(), aby wczytać plik tekstowy do listy. Odwołamy się do przykładu, abyś mógł szybko zacząć czytać pliki tekstowe z list.

Python: czytaj plik tekstowy z listy

Zacznijmy od pliku tekstowego o nazwie grilled_cheese .text. Ten plik zawiera składniki na kanapkę z grillowanym serem. Zawartość naszego pliku wygląda tak:

Pierwsza kolumna naszego arkusza zawiera ilość każdego składnika do użycia. Druga kolumna zawiera nazwę składnika.

Odczytujemy ten plik w naszym kodzie za pomocą open() i readlines () metody:

W naszym kodzie otwieramy plik o nazwie „grilled_cheese.txt” w trybie odczytu. Tryb odczytu jest oznaczony znakiem "r" w naszej instrukcji open(). Następnie wyświetlamy te wiersze w konsoli.

Zobaczmy, co zwraca nasz kod w Pythonie:

Nasz kod zwraca listę każdej linii w naszym repozytorium. Nie jest to dokładnie to wydanie, którego się spodziewamy. Podczas gdy odczytaliśmy nasz plik z listy, mamy problem: każda linia jest przechowywana w swoim własnym łańcuchu. Składniki i ich ilości nie są rozdzielone.

Podziel wartości ‚Ęã‚Ęãna liście

Aby rozwiązać ten problem, używamy metoda split() . Ta metoda pozwala nam podzielić ciąg znaków za pomocą określonego przez nas znaku separatora.

Na początek zadeklaruj dwie listy: ilości i składniki. Ten kod zostanie wcięty, ponieważ jest częścią naszego bloku kodu open().

Przejrzymy naszą listę, aby uzyskać dostęp do każdego wiersza tekstu w naszym pliku. podzieli każdy wiersz na dwie części. Punktem podziału jest przecinek, po którym następuje spacja w każdym wierszu:

dla pętla pozwala nam czytać nasz plik wiersz po wierszu. Pierwsza wartość w „as_list” to ilość składnika. Druga wartość to nazwa składnika. Następnie wypisujemy te dwie listy na konsoli:

Uruchommy nasz kod:

Nasz kod wyświetla w konsoli trzy listy. Pierwsza lista to lista wszystkich linii tekstu w naszym pliku. Druga lista zawiera wszystkie ilości w naszym pliku. Trzecia lista zawiera wszystkie składniki.

Jest jeszcze jedna poprawa, którą musimy wprowadzić. Każdy składnik kończy się znakiem " " . Ten znak oznacza nową linię. Możemy usunąć ten znak za pomocą methodoreplace() :

W naszej pętli for zastępujemy wartość " " pustym ciągiem. Robimy to na wartości as_list [1], która jest połączona z nazwą każdego składnika.

Teraz, gdy wprowadziliśmy tę zmianę, nasz program jest gotowy:

Przejdźmy do naszego kodu i zobaczmy, co się stanie:

Nasz kod z powodzeniem przekształca nasz tekst plik na dwóch listach. Jedna lista zawiera l Ilości składników w przepisie. Druga lista c zawiera składniki, których użyjemy w przepisie.

Wniosek

Możesz odczytać plik tekstowy za pomocą open() i readlines() metody. Aby odczytać plik tekstowy z listy, użyj metody split(). Ta metoda dzieli ciągi na liście na określony znak.

W powyższym przykładzie dzielimy ciąg na liście na podstawie pozycji przecinka i spacji (",") . Jesteś teraz gotowy do wczytania pliku tekstowego do listy w Pythonie jak ekspert.

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers

News


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method