Python | Generator losowych haseł za pomocą Tkinter

| | | | | |

Stwórzmy prostą aplikację, która może losowo generować silne hasła za pomocą modułu Pythona import random import pyperclip z tkinter import * z tkinter. ttk import *

Poniżej to implementacja:


# program w Pythonie do generowania losowych
# hasło za pomocą modułu Tkinter

import losowo

import pyperclip

from tkinter import *

z tkinter .ttk import *


# Funkcja obliczania hasła

def low ():

entry.delete ( 0 , END)


# Uzyskaj długość hasła

length = var1.get ()

lower = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"

górne = " ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz "

cyfry = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789! @ # $% ^ & Wzmacniacz; * ()"

hasło = " "

# jeśli wybrana siła jest niska

if var.get () = = 1 :

for i w zakresie ( 0 , długość):

hasło = hasło + random.choice (niższe)

return hasło


# jeśli wybrana siła jest średnia

elif var.get () = = 0 :

for i in zakres ( 0 , l ength):

hasło = hasło + losowo. wybór (górny)

return hasło


# jeśli wybrana siła jest silna

elif var.get () = = 3 :

for i w zakresie ( 0 , length):

hasło = hasło + random.choice (cyfry)

return hasło

else :

print ( "Wybierz opcję" )

< br>


# Funkcja generowania hasła

def generuj ():

hasło1 = low ()

entry.insert ( 10 , password1)# Funkcja kopiowania hasła do schowka

def copy1 ( ):

random_password = entry.get ()

pyperclip.copy (random_password)


# Główna funkcja


# tworzenie okna GUI

root = Tk ()

var = IntVar ()

zmienna1 = IntVar ()


# Tytuł twojego okna GUI

root.title ( "Generator losowych haseł" )


# utwórz skrót i post, aby wyświetlić
# wygenerowane hasło

Random_password = Etykieta (główna, tekst = " Hasło " )

Random_password.grid (wiersz = 0 )

entry = Wpis (root)

entry.grid (wiersz = 0 kolumna = 1 )


# utwórz etykietę długości hasła

c_label = Label (root, text = "Length" )

c_label.grid (wiersz = 1 )


# Utwórz przyciski, które nie będą kopiować
# hasła do schowka i generować
# które będą wygeneruj hasło

copy_button = Przycisk ( root, text = "Kopiuj" , polecenie = copy1)

copy_button.grid (wiersz = 0 kolumna = 2 )

generate_button = Button (główny, tekst = "Generuj" , polecenie = generuj)

generate_button .grid (wiersz = 0 kolumna = 3 )


# Przyciski radiowe do podejmowania decyzji
# siła hasła
# Domyślnie średnie

radio_low = Radiobutton (root, text = "Low" , zmienna = zmienna, wartość = 1 )

radio_low.grid (wiersz = 1 , kolumna = 2 , sticky = ’E’ )

radio_middle = Radiobutton (root, text = "Średni" , zmienna = var, value = 0 )

radio_middle.grid (wiersz = 1 kolumna = 3 , sticky = ’E’ )

radio_strong = Radiobutton (root, text = "Strong" , zmienna = zmienna, wartość = 3 )

radio_strong.grid ( wiersz = 1 kolumna = 4 , sticky = ’E’ )

combo = Combobox (root, textvariable = var1)


# Pole kombi dla długości hasła

combo [ ’ values’ ] = ( 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 ,

17 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 ,

26 , 27 , 28 , 29 , 30 , 31 , 32 , "Długość" )

combo.current ( 0 )

combo.bind ( ’""ComboboxWybrany""’ )

combo.grid (kolumna = 1 wiersz = 1 )


# uruchom GUI
root.mainloop ()

Wyjście:

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method