Program w języku Python do konwersji listy na ciąg znaków

| | |

Istnieją różne sytuacje, które możemy napotkać, gdy otrzymamy listę i przekonwertujemy ją na ciąg. Na przykład konwersja na ciąg z listy ciągów lub listy liczb całkowitych.

Przykład:

Input: [`Geeks`,` dla `, `Geeks` ] Dane wyjściowe: geekowie dla geeków Dane wejściowe: [`ja`,` chcą`, 4, `jabłka`,` i`, 18, `banany`] Dane wyjściowe: chcę 4 jabłka i 18 bananów 

Zobaczmy, jak możemy przekonwertować listę na ciąg.

Metoda nr 1:
Przejdź przez listę i dodawaj element dla każdego indeksu do jakiegoś pustego ciągu.


# Program w Pythonie do konwersji listy na string


# Funkcja do konwersji

def listToString (s):


# zainicjuj p pusty ciąg

str1 = ""


# przeniesienie linii

for ele in s:

str1 + = ele


# zwracany ciąg

return str1



# Kod sterownika

s = [ `Geeks` , ` for` , `Geeks` ]

print (listToString (s))

Wyjście:< /b>

Python.Engineering 

Metoda nr 2: Użycie metody .join ()

# Program w Pythonie do konwersji listy
# na ciąg znaków za pomocą funkcji join()


# Funkcja do konwersji

def listToS tring ( s):


# zainicjuj pusty ciąg

str1 = ""


# zwrócony ciąg

return (str1.join (s))


# Kod sterownika

s = [ `Maniacy` , `for` , `Geeks` ]

print (listToString (s))

Wyjście:

Geeks for Geeks 

A co, jeśli lista zawiera ins łańcuch i liczbę całkowitą jako element. W takich przypadkach powyższy kod nie zadziała. Musimy przekonwertować go na ciąg, gdy zostanie dodany do ciągu.

Metoda nr 3: Korzystanie z listy zrozumienia


# Program w języku Python do konwersji listy
# na ciąg znaków przy użyciu rozumienia listy


s = [ ` I` , ` want` , 4 , `jabłka` , `i` , 18 , `banany` ]

< / c ode>
# używanie listy tłumaczeń

listToStr = `` . join ([ str (elem) for elem in s])


print (listToStr)

Dane wyjściowe:

Chcę 4 jabłka i 18 bananów 

Metoda nr 4: Korzystanie z karty ()
Użyj mapy metody (), aby wyświetlić str (do konwersji elementów w liście na ciąg) z podanym iteratorem, lista.


# Program w Pythonie do konwersji żądania cn
# do wiersza przy użyciu list składanych

s = [ ` I` , `chce` , 4 , `jabłka` , `i` , 18 , ` banany` ]


# using list of comprehension

listToStr = `` . join ( map ( str , s))


print (listToStr)

Wyjście:

Chcę 4 jabłka i 18 bananów 

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method