Program Pythona do sprawdzania poprawności hasła

| | | | | | | | |

Podstawowe warunki weryfikacji hasła:

  1. Co najmniej 8 znaków.
  2. Litery muszą być między [az]
  3. Co najmniej jeden alfabet musi być wielkimi literami [AZ]
  4. Co najmniej 1 cyfra lub cyfra między [0-9] .
  5. Co najmniej 1 znak od [_, @ lub $].

Przykłady:

Wejście: R @ m @ _f0rtu9e $ Wyjście: prawidłowe hasło Wejście: Rama_fortune $ Wyjście: nieprawidłowe hasło Wyjaśnienie: Brak numeru Wejście: Rama # fortu9e Dane wyjściowe: nieprawidłowe hasło Wyjaśnienie: Musi składać się z _ lub @ lub $ 

Tutaj użyliśmy modułu re , który zapewnia obsługę wyrażenia regularne w Pythonie . Wraz z tym metoda re.search() zwraca False (jeśli pierwszy parametr nie znajduje się w drugim parametrze). Ta metoda jest najlepsza do sprawdzania poprawności wyrażenia regularnego, a nie do wyodrębniania danych. Użyliśmy re.search(), aby sprawdzić, czy litery, cyfry lub znaki specjalne są poprawne. Aby sprawdzić spacje, używamy "/ s", które jest zawarte w module wyrażeń regularnych.


< tbody>

Wyjście:

Właściwe hasło 

# Program w Pythonie do sprawdzania poprawności hasła
# Moduł wyrażeń regularnych używany z wyszukiwaniem ()

import re

hasło = "R @ m @ _f0rtu9e $ "

flaga = 0

while True :

if ( len (hasło) " 8 ):

flaga = - 1

break

elif not re.search ( "[az]" , hasło):

flaga = - 1

przerwa

elif not re.search ( "[AZ]" , hasło):

flaga = - 1

break

elif nie re.search ( "[0-9]" , hasło) :

flaga = - 1

break

elif nie re.search ( "[_ @ $]" , hasło):

flaga = - 1

break

elif re.search ( "s" , hasło):

flaga = - 1

break

else :

flaga = 0

print ( "Właściwe hasło" )

break


if flag = = - 1 :

print ( "Nieprawidłowe hasło" )