Funkcja zasilania JavaScript

| | | |

Operator ** i funkcja pow() obliczają potęgę liczby w Pythonie. Operator ** zwiększa liczbę po lewej stronie do potęgi liczby po prawej stronie. Funkcja pow() podnosi pierwszy parametr do potęgi drugiego parametru.

Obliczanie potęgi liczby jest powszechną operacją matematyczną. Na przykład, jeśli tworzysz program, który pomaga uczniom w szóstej klasie umiejętności sprawdzania matematyki, będziesz potrzebować funkcji potęgi.

Moc Pythona

W programowaniu w Pythonie moc liczby można obliczyć na dwa sposoby: za pomocą operatora ** i za pomocą funkcji pow().

Ten samouczek wyjaśnia, jak użyj tych dwóch technik, aby obliczyć potęgę liczby. Zobaczymy przykład użycia zarówno operatora **, jak i metody pow().

Moc Pythona: ** Operator

Python ** służy do podniesienia liczby w Pythonie do potęgi wykładnika. Innymi słowy, ** jest operatorem potęgowym w Pythonie.

Operator ** wymaga dwóch wartości „Ęã‚Ęã, aby wykonać obliczenia. Oto składnia operatora **:

Nasz program zwraca następujący wynik: 25.

W tym wyrażeniu 5 to druga wysoka potęga. Innymi słowy, liczba 5 jest mnożona przez samą siebie 3.

Python ** Przykładowy operator

Weźmy przykład, aby pokazać, jak operator ** może być używany w Pythonie. Załóżmy, że tworzymy aplikację, która testuje uczniów szóstej klasy matematyki pod kątem ich znajomości uprawnień.

Aby to zrobić, chcemy przedstawić uczniowi zadanie matematyczne, więc poprosimy go o odpowiedź. Nasz program następnie obliczy odpowiedź na problem i porówna ją z odpowiedzią wprowadzoną przez użytkownika w programie.

Oto przykład programu, który pozwoliłby nam przetestować szóstoklasistów z matematyki na ich znajomości uprawnień:

Kiedy uruchamiamy nasz program i wstawiamy odpowiedź 56, otrzymujemy następującą odpowiedź:

Jak widać, nasz program obliczył, że nasza odpowiedź była niepoprawna i zwrócił wiadomość z poprawną odpowiedzią.

W pierwszym wierszu mamy zadeklaruj zmienną o nazwie liczba, która przechowuje liczbę, którą chcemy podnieść do potęgi matematycznej. Następnie deklarujemy wykładnik, który jest numerem wykładnika, do którego podniesiemy zmienną number.

W następnym wierszu używamy < a href="/python-input/">metoda Python input() , aby zapytać użytkownika: ile wynosi 7 do potęgi 2?

Używamy Python typ danych int () metoda konwersji do konwersji odpowiedzi użytkownika na liczbę całkowitą. Jest to konieczne, ponieważ input() zwraca ciąg i możemy używać tylko operatora ** z liczbami.

Następnie obliczamy odpowiedź na pytanie za pomocą operatora ** . W tym przypadku używamy 7 ** 2 do obliczenia 7 do potęgi 2.

Deklarujemy oświadczenie if, które wyświetla komunikat „ Masz rację! — do konsoli. Jeśli użytkownik otrzyma poprawną odpowiedź i wyświetli komunikat z poprawną odpowiedzią, jeśli użytkownik jest niepoprawny.

Power Python: pow () metoda

Python zawiera wbudowaną funkcję, której można użyć do obliczenia potęg: pow (). pow () przyjmuje trzy parametry: liczbę podstawową, wykładnik którego podstawa jest wysoka i operator modułu.

Metoda pow () oblicza liczbę na potęgę innej numer. Najpierw metoda konwertuje swój argument na liczbę zmiennoprzecinkową. Następnie oblicza moc.

Oto składnia metody Pythona pow():

Metoda pow () przyjmuje trzy parametry:

Jeśli określono dwa pierwsze argumenty, obliczana jest podstawa zadeklarowana do potęgi wykładnika.

Jeśli określono również trzeci argument, obliczana jest podstawa zadeklarowana do potęgi wykładnika. Następnie pow() zwraca postać obliczonej liczby. Jest to bardziej zaawansowana funkcja z konkretnymi przypadkami użycia, więc nie będziemy jej szczegółowo omawiać w tym artykule.

Aby dowiedzieć się więcej o operatorze modułu Python, przeczytaj nasz Przewodnik operatora modułu Pythona .

Przykład metody Pythona pow()

Skorzystajmy z naszego przykładu powyżej, aby wyjaśnić, w jaki sposób pow() działa. Załóżmy, że tworzymy grę, aby sprawdzić ich wiedzę matematyczną.

Nasz program prosi użytkownika o odpowiedź na pytanie i oblicza odpowiedź. Następnie nasz kod porównuje, czy odpowiedź użytkownika jest taka sama, jak ta obliczona przez program.

Zamiast używania operatora ** możemy użyć pow ( ), aby obliczyć potęgę liczb w naszym kodzie. Oto przykład pow() używanego z kodem, którego użyliśmy do naszego grania mocy w szóstej klasie:

Nasz kod jest podobny do pierwszego przykładu z jedną różnicą. Zamiast deklarować answer = 7 ** 2, przypisujemy wartość pow (7, 2) do zmiennej answer. Jeśli umieścimy odpowiedź 49 w naszym kodzie, program zwróci:

Wniosek

Operator ** i metoda pow() podnoszą liczbę do potęgi innej liczby. Oto zaawansowane metody Pythona.

Ten samouczek wyjaśnia, jak używać dwóch operatorów ** jako pow() do obliczania mocy w Pythonie. zilustrował przykład każdej metody obliczania mocy. Teraz masz wiedzę, jak obliczać moce w Pythonie jak profesjonalista!

Jeśli szukasz innych zasobów edukacyjnych, które pomogą Ci opanować Pythona, zapoznaj się z naszym Przewodnik po Pythonie .

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method