Instrukcja krokowa w Pythonie

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Operator pass w Pythonie służy do tworzenia pustych bloków kodu i pustych funkcji.

Przykłady operatorów pass w Pythonie

Zobaczmy kilka przykładów użycia pass.

1. instrukcja pass w bloku kodu

Powiedzmy, że musimy napisać funkcję usuwającą wszystkie liczby parzyste z listy. W takim przypadku użyjemy pętli for do przechodzenia przez liczby na liście.Jeśli liczba jest podzielna przez 2 , nic nie robimy. W przeciwnym razie dodajemy go do listy tymczasowej. Na koniec zwróć dzwoniącemu tymczasową listę zawierającą tylko nieparzyste numery.

Python nie obsługuje pustych bloków kodu. Możemy więc użyć tutaj instrukcji pass, aby pominąć operację w bloku if-condition.

 def remove_evens (list_numbers): list_odds = [] for i in list_numbers: if i% 2 == 0: pass else: list_odds.append (i) return list_odds l_numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6] l_odds = remove_evens (l_numbers) print (l_numbers) 

Wyjście: [1, 3, 5]

Nie potrzebujemy tutaj żadnych operacji w bloku if-condition. Dlatego użyliśmy instrukcji pass, aby nic nie zrobić.2. instrukcja pass dla pustej funkcji

W Pythonie nie ma koncepcji funkcji abstrakcyjnych. Jeśli potrzebujemy zdefiniować pustą funkcję, nie możemy napisać tego w ten sposób.

 def foo(): # TODO - zaimplementuj później 

Exit: IndentationError: Oczekiwany blok z wcięciem

Możemy użyć instrukcji pass do zdefiniowania pustej funkcji. Funkcja będzie miała instrukcję, ale nic nie zrobi.

 def foo (): pass 

wiele instrukcji ?

Tak, możemy mieć wiele instrukcji spacer w funkcji lub bloku kodu. Dzieje się tak, ponieważ instrukcja pass nie kończy funkcji. Jego jedyna praca i zapewnia pustą instrukcję.

 def bar (): pass print (`bar`) pass if True: pass pass print (` True`) else: print (`False`) pass pass 

Dlaczego tego potrzebuję?

  • Operator pass w Pythonie jest bardzo przydatny podczas definiowania pustej funkcji lub pustego bloku kodu.
  • Najważniejsze zastosowanie operatora przepustki i tworzenie kontraktu na klasy i funkcje, które chcemy zaimplementować później. Na przykład, możemy zdefiniować moduł Pythona tak:
 class EmployeeDAO: def get_emp_by_id (self, i): "" "TODO: zaimplementuj tę funkcję później: param i: id pracownika: return: obiekt pracownika "" "pass def delete_emp (self, i): pass # Ta funkcja odczyta plik danych CSV pracowników i zwróci listę pracowników def read_csv_file (plik ): pass 

 Python Pass operator

Możemy rozpocząć implementację. Kod strony trzeciej zna funkcje i metody, które będziemy wdrażać, dzięki czemu mogą nadal je wdrażać.