Python | Pandas tseries.offsets.CustomBusinessHour.freqstr

DateOffsets można utworzyć w celu przeniesienia dat o określoną liczbę prawidłowych dat. Na przykład Bday (2) można dodać do daty, aby przesunąć ją o dwa dni robocze do przodu. Jeżeli data nie zaczyna się od ważnej daty, jest najpierw przesuwana do ważnej daty, a następnie generowane jest przesunięcie.

tseries.offsets.CustomBusinessHour.freqstr Pandy tseries.offsets.CustomBusinessHour.freqstr zwraca częstotliwość zastosowaną do tego obiektu jako przesunięcie ciągu.

Składnia: pandas.tseries.offsets.CustomBusinessHour.freqstr

Parametr: Brak

< p> Zwraca: częstotliwość zastosowana jako ciąg

Przykład nr 1: Użyj pandas.tseries.offsets.CustomBusinessHour. Atrybut freqstr do drukowania częstotliwości zastosowanej do danego obiektu przesunięcia w postaci łańcucha .

# importuj pandy jako pd

importuj pandy jako pd


# Utwórz znacznik czasu

ts = pd.Timestamp ( ’2019 -4-23 11: 15: 00’ )


# Utwórz offset

cbh = pd.tseries.offsets.CustomBusinessHour (n = 2 , weekmask = ’Pon Wt Śr Czw’ ,

start = ’12:00’ )


# Wydrukuj oznaczenie czasu

print (ts)


# Przesunięcie wydruku

print (cbh)

Dane wyjściowe:

teraz dodaj przesunięcie do tego obiektu znacznika czasu, aby zwiększyć wartość daty i godziny. Wypiszemy również częstotliwość zastosowaną do tego offsetowego obiektu jako ciąg.

# Dodaje przesunięcie do określonego znacznika czasu

new_timestamp = ts + cbh

< br /> # Drukuj zaktualizowany znacznik czasu

print (new_timestamp)


# zwraca zastosowaną częstotliwość
# przy podanym przesunięciu

wynik = cbh.freqstr


# wydrukuj wynik

print (wynik)

Dane wyjściowe:

Jak widać na wyjściu, pomyślnie utworzyliśmy offset i dodaliśmy go do podanego znacznika czasu. wydrukowaliśmy również częstotliwość zastosowaną do tego offsetowego obiektu jako ciąg.

Przykład nr 2. Użyj atrybutu pandas.tseries.offsets.CustomBusinessHour.freqstr , aby wydrukować częstotliwość zastosowaną do danego obiektu przesunięcia w postaci linii .

# importuj pandy jako pd

importuj pandy jako pd


# Utwórz znacznik czasu

ts = pd.Timestamp ( ’2019-4-23 11: 15: 00’ )


# Utwórz offset

cbh = pd.tseries.offsets.CustomBusinessHour (start = ’07:00’ , koniec = ’ 14:00’ )


# Drukuj znacznik czasu

drukuj (ts)


# Przesunięcie wydruku

print (cbh)

Dane wyjściowe:

Dodamy teraz przesunięcie do podanego obiektu znacznika czasu, aby zwiększyć wartość daty i godziny. Wypiszemy również częstotliwość zastosowaną do tego offsetowego obiektu jako ciąg.

# Dodaje przesunięcie do określonego znacznika czasu

new_timestamp = ts + cbh

< br /> # Drukuj zaktualizowany znacznik czasu

print (new_timestamp)


# zwraca zastosowaną częstotliwość
# przy podanym przesunięciu

wynik = cbh.freqstr


# wydrukuj wynik

print (wynik)

Dane wyjściowe:

Jak widać w wyniku pomyślnie utworzyliśmy offset i dodaliśmy go do podanego znacznika czasu. wypisaliśmy również częstotliwość zastosowaną do danego offsetowego obiektu jako ciąg.

Mamy nadzieję, że ten artykuł pomógł Ci rozwiązać problem. Oprócz Python | Pandas tseries.offsets.CustomBusinessHour.freqstr sprawdź inne tematy związane z Python functions.

Chcesz się wyróżniać w Pythonie? Zobacz naszą recenzję najlepszych kursów online Pythona 2023. Jeśli interesujesz się Data Science, sprawdź także, jak nauczyć się programowania w R.

Nawiasem mówiąc, ten materiał jest również dostępny w innych językach:Jan OConnell

Berlin | 2023-02-07

Prosto i przejrzyście. Dziękuję za podzielenie się. Python | Pandas tseries.offsets.CustomBusinessHour.freqstr i inne sprawy z Python functions zawsze były moim słabym punktem 😁.. Po prostu nie jestem pewien, czy to najlepsza metoda

Frank Richtgofen

California | 2023-02-07

Prosto i przejrzyście. Dziękuję za podzielenie się. Python | Pandas tseries.offsets.CustomBusinessHour.freqstr i inne sprawy z Python functions zawsze były moim słabym punktem 😁.. Wrócimy jutro z informacją zwrotną

Walter Schteiner

Singapore | 2023-02-07

Dzięki za wyjaśnienie! Utknąłem z Python | Pandas tseries.offsets.CustomBusinessHour.freqstr przez kilka godzin, w końcu się udało 🤗. Mam tylko nadzieję, że już się nie pojawi

Shop

Gifts for programmers

Learn programming in R: courses

$FREE
Gifts for programmers

Best Python online courses for 2022

$FREE
Gifts for programmers

Best laptop for Fortnite

$399+
Gifts for programmers

Best laptop for Excel

$
Gifts for programmers

Best laptop for Solidworks

$399+
Gifts for programmers

Best laptop for Roblox

$399+
Gifts for programmers

Best computer for crypto mining

$499+
Gifts for programmers

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

PythonStackOverflow

Common xlabel/ylabel for matplotlib subplots

1947 answers

PythonStackOverflow

Check if one list is a subset of another in Python

1173 answers

PythonStackOverflow

How to specify multiple return types using type-hints

1002 answers

PythonStackOverflow

Printing words vertically in Python

909 answers

PythonStackOverflow

Python Extract words from a given string

798 answers

PythonStackOverflow

Why do I get "Pickle - EOFError: Ran out of input" reading an empty file?

606 answers

PythonStackOverflow

Python os.path.join () method

384 answers

PythonStackOverflow

Flake8: Ignore specific warning for entire file

360 answers

News


Wiki

Python | How to copy data from one Excel sheet to another

Common xlabel/ylabel for matplotlib subplots

Check if one list is a subset of another in Python

How to specify multiple return types using type-hints

Printing words vertically in Python

Python Extract words from a given string

Cyclic redundancy check in Python

Finding mean, median, mode in Python without libraries

Python add suffix / add prefix to strings in a list

Why do I get "Pickle - EOFError: Ran out of input" reading an empty file?

Python - Move item to the end of the list

Python - Print list vertically