Python | Pandas tseries.offsets.BusinessDay.rollback

DateOffsets można utworzyć w celu przeniesienia dat o określoną liczbę prawidłowych dat. Na przykład Bday (2) można dodać do daty, aby przesunąć ją o dwa dni robocze do przodu. Jeżeli data nie zaczyna się od ważnej daty, jest najpierw przesuwana do ważnej daty, a następnie generowane jest przesunięcie.

tseries.offsets.BusinessDay.rollback() Pandy tseries.offsets.BusinessDay.rollback() określona data wstecz do następnego przesunięcia, chyba że przesunięcie.

Składnia : pandas.tseries.offsets.BusinessDay.rollback (dt)

Parametr:
dt: dt

Zwroty: Znacznik czasu

Przykład nr 1: Użyj pandas.tseries.offsets.BusinessDay.rollback ( ) , aby cofnąć podaną datę do następnego przesunięcia, jeśli nie jest to przesunięcie.

# importuj pandy jako pd

importuj pandy jako pd


# Utwórz znacznik czasu

ts = pd.Timestamp ( ’2019-10-10 07:15 : 11’ )


# Utwórz przesunięcie 5 dni roboczych

bd = pd.tseries.offsets.BusinessDay (n = 5 )


# Drukuj znacznik czasu

print (ts)


# Print DateOffset

print (bd)

Dane wyjściowe:

Teraz dodamy dni przesunięcia pulpitu do podanego obiektu znacznika czasu, aby zwiększyć wartość daty i godziny. Cofniemy również podaną datę do następnego przesunięcia, jeśli nie jest to przesunięcie.

< table border = "0" cellpadding = " 0 "cellspacing =" 0 ">

# Dodaj przesunięcie dnia roboczego do tego znacznika czasu

new_timestamp = ts + bd


# Wydrukuj zaktualizowany znacznik czasu

print (new_timestamp)


# zwiń określoną datę wstecz
# jeśli nie przez offset

data = bd.rollback ( dt = pd .to_datetime ( ’2010-02-13’ ))


# data wydruku

print (data)

Dane wyjściowe:

< /p>

Jak widać z danych wyjściowych, pomyślnie utworzyłeś przesunięcie o długości 5 dni roboczych i dodało je do podanego znacznika czasu. Cofnęliśmy również podaną datę do następnego przesunięcia, jeśli nie o przesunięcie.

Przykład nr 2: Użyj pandas.tseries.offsets.BusinessDay.rollback () , aby cofnąć podaną datę do następnego przesunięcia, jeśli nie z przesunięciem.

# importuj pandy jako pd

importuj pandy jako pd


# Utwórz znacznik czasu

ts = pd.Timestamp ( ’2019-10-10 07: 15: 11’ )


# Utwórz przesunięcie 10 dni roboczych i 10 godzin

bd = pd.tseries.offsets.BusinessDay (przesunięcie = datetime.timedelta (dni = 10 , godziny = 10 ))


# Drukuj znacznik czasu

print (ts)


# Print DateOffset

print (bd)

Dane wyjściowe:

Teraz dodamy przesunięcie dnia roboczego do danego obiektu znacznika czasu, aby zwiększyć wartość daty i godziny. Cofniemy również podaną datę z powrotem do następnego przesunięcia, jeśli nie do przesunięcia.

# Dodaj przesunięcie dnia roboczego do tego znacznika czasu

new_timestamp = ts + bd

< br /> # Drukuj zaktualizowany znacznik czasu

drukuj (new_timestamp)


# cofnij podaną datę, jeśli nie
# przy offsecie

data = bd. rollback (dt = pd.to_datetime ( ’ 2010-02- 13’ ))


# data wydruku

print (data)

Dane wyjściowe:

Jak widać z danych wyjściowych, pomyślnie utworzyliśmy offset 10 dni roboczych i 10 godzin i dodał go do podanego znacznika czasu. Cofnęliśmy również podaną datę do następnego przesunięcia, jeśli nie przesunięcia.

Mamy nadzieję, że ten artykuł pomógł Ci rozwiązać problem. Oprócz Python | Pandas tseries.offsets.BusinessDay.rollback sprawdź inne tematy związane z Python functions.

Chcesz się wyróżniać w Pythonie? Zobacz naszą recenzję najlepszych kursów online Pythona 2023. Jeśli interesujesz się Data Science, sprawdź także, jak nauczyć się programowania w R.

Nawiasem mówiąc, ten materiał jest również dostępny w innych językach:Ken Nickolson

Shanghai | 2023-02-07

Python functions to wszystko jest trochę zagmatwane 😭 Python | Pandas tseries.offsets.BusinessDay.rollback to nie jedyny problem jaki napotkałam. Mam tylko nadzieję, że już się nie pojawi

Chen Zelotti

Texas | 2023-02-07

Python functions to wszystko jest trochę zagmatwane 😭 Python | Pandas tseries.offsets.BusinessDay.rollback to nie jedyny problem jaki napotkałam. Mam tylko nadzieję, że już się nie pojawi

Walter Ungerschaft

Boston | 2023-02-07

Python functions to wszystko jest trochę zagmatwane 😭 Python | Pandas tseries.offsets.BusinessDay.rollback to nie jedyny problem jaki napotkałam. Po prostu nie jestem pewien, czy to najlepsza metoda

Shop

Gifts for programmers

Learn programming in R: courses

$FREE
Gifts for programmers

Best Python online courses for 2022

$FREE
Gifts for programmers

Best laptop for Fortnite

$399+
Gifts for programmers

Best laptop for Excel

$
Gifts for programmers

Best laptop for Solidworks

$399+
Gifts for programmers

Best laptop for Roblox

$399+
Gifts for programmers

Best computer for crypto mining

$499+
Gifts for programmers

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

PythonStackOverflow

Common xlabel/ylabel for matplotlib subplots

1947 answers

PythonStackOverflow

Check if one list is a subset of another in Python

1173 answers

PythonStackOverflow

How to specify multiple return types using type-hints

1002 answers

PythonStackOverflow

Printing words vertically in Python

909 answers

PythonStackOverflow

Python Extract words from a given string

798 answers

PythonStackOverflow

Why do I get "Pickle - EOFError: Ran out of input" reading an empty file?

606 answers

PythonStackOverflow

Python os.path.join () method

384 answers

PythonStackOverflow

Flake8: Ignore specific warning for entire file

360 answers

News


Wiki

Python | How to copy data from one Excel sheet to another

Common xlabel/ylabel for matplotlib subplots

Check if one list is a subset of another in Python

How to specify multiple return types using type-hints

Printing words vertically in Python

Python Extract words from a given string

Cyclic redundancy check in Python

Finding mean, median, mode in Python without libraries

Python add suffix / add prefix to strings in a list

Why do I get "Pickle - EOFError: Ran out of input" reading an empty file?

Python - Move item to the end of the list

Python - Print list vertically