Python | Pandy Podziel ciągi na dwie listy / kolumny za pomocą str.split ()

Działa podobnie do domyślnej metody " str.split () można zastosować do całej serii. .str należy za każdym razem poprzedzić prefiksem przed wywołaniem tej metody, aby odróżnić ją od domyślnej funkcji w Python, w przeciwnym razie wygeneruje błąd.

Składnia: Series.str.split (pat = None, n = -1, expand = False)

Parametry:

pat: Wartość ciągu znaków, separator lub separator oddzielający ciąg at.
n: Liczby maksymalnych separacji do wykonania w jednym ciągu, domyślnie -1, co oznacza wszystko.
expand: Wartość logiczna, zwraca ramkę danych z inną wartością w różnych kolumnach, jeśli True. W przeciwnym razie zwraca serię z listą ciągów.

Typ zwracany: Seria listy lub Zależna ramka danych ng on expand Parametr

Aby pobrać plik CSV używany w kodzie, kliknij tutaj.

W poniższych przykładach użyta ramka danych zawiera szczegółowe informacje o niektórych graczach NBA. Obraz ramki danych przed jakąkolwiek operacją jest dołączony poniżej.

Przykład nr 1: Dzielenie linii na listę

Te dane wykorzystują funkcję podziału do dzielenia kolumny „Polecenie” przy każdym „t”. Parametr jest ustawiony na 1, a zatem maksymalna liczba podziałów na linię będzie wynosić 1. Parametrem rozwinięcia jest False, dlatego zamiast ramki danych zwracana jest seria z listą linii.

# import modułu pandy

import pandy jako pd


# odczyt pliku CSV z adresu URL

dane = pd.read_csv ( " https://media.python.engineering/wp-content/uploads /nba.csv " )


# usuwanie kolumn o wartości null w celu uniknięcia błędów

data.dropna (inplace = Prawda )


# nowa ramka danych z rozdzielanymi kolumnami

dane [ "Zespół" ] = data [ " Team " ]. str . Split ( "t" , n = 1 , expand = True )


# wyświetlanie df
dane

Dane wyjściowe:
Jak pokazano na obrazku wyjściowym, kolumna Zespół zawiera teraz listę. Linia została podzielona przy pierwszym wystąpieniu „t”, a nie przy kolejnych wystąpieniach, ponieważ parametr n został ustawiony na 1 (maksymalnie 1 podział na linię).

Przykład nr 2: Tworzenie oddzielnych kolumn z ciągu < /p>

W tym przykładzie kolumna Nazwa jest oddzielona spacją (""), a parametr rozszerzenia jest ustawiony na True, co oznacza, że zwróci ramkę danych ze wszystkimi oddzielonymi wierszami w różnych kolumnach. Ramka danych jest następnie używana do tworzenia nowych kolumn, a kolumna starej nazwy jest usuwana przy użyciu metody .drop().

# import modułu pandy

import pandy jako pd


# odczyt pliku CSV z adresu URL

dane = pd.read_csv ( " https://media.python.engineering/wp-content/uploads/nba.csv " )


# usuwanie pustych kolumn, aby uniknąć błędów

data.dropna (inplace = True )


# nowa ramka danych z rozdzielanymi kolumnami

nowa = data [ " Name " ]. str . split ( "" , n = 1 rozwiń = True )


# utwórz oddzielną kolumnę nazwy z nowej ramki danych

data [ "Imię" ] = new [ 0 ]


# utwórz oddzielną kolumnę nazwiska z nowej ramki danych

data [ " Nazwisko " ] = new [ 1 ]


# Usuwanie starych kolumn Nazwa

data.drop ( kolumny = [ "Nazwa " ], inplace = True )


# wyświetlanie df
dane

Dane wyjściowe:
Jako pokazane na obrazie wyjściowym, funkcja split() zwróciła nową ramkę danych i została użyta do utworzenia dwóch nowych kolumn (Imię i Nazwisko) w ramce danych.

Nowa ramka danych

Ramka danych z dodanymi kolumnami

Mamy nadzieję, że ten artykuł pomógł Ci rozwiązać problem. Oprócz Python | Pandy Podziel ciągi na dwie listy / kolumny za pomocą str.split () sprawdź inne tematy związane z Python functions.

Chcesz się wyróżniać w Pythonie? Zobacz naszą recenzję najlepszych kursów online Pythona 2023. Jeśli interesujesz się Data Science, sprawdź także, jak nauczyć się programowania w R.

Nawiasem mówiąc, ten materiał jest również dostępny w innych językach:Jan Schteiner

Abu Dhabi | 2023-02-05

Może są jakieś inne odpowiedzi? Co Python | Pandy Podziel ciągi na dwie listy / kolumny za pomocą str.split () dokładnie oznacza?. Wykorzystam to w mojej pracy licencjackiej

Dmitry Williams

Prague | 2023-02-05

Przygotowywałem się do mojej rozmowy o kodowaniu, dzięki za wyjaśnienie tego - Python | Pandy Podziel ciągi na dwie listy / kolumny za pomocą str.split () w Pythonie nie jest najprostszy. Wykorzystam to w mojej pracy licencjackiej

Oliver Zelotti

Munchen | 2023-02-05

Prosto i przejrzyście. Dziękuję za podzielenie się. Python | Pandy Podziel ciągi na dwie listy / kolumny za pomocą str.split () i inne sprawy z Python functions zawsze były moim słabym punktem 😁.. Sprawdzane wczoraj, działa!

Shop

Gifts for programmers

Learn programming in R: courses

$FREE
Gifts for programmers

Best Python online courses for 2022

$FREE
Gifts for programmers

Best laptop for Fortnite

$399+
Gifts for programmers

Best laptop for Excel

$
Gifts for programmers

Best laptop for Solidworks

$399+
Gifts for programmers

Best laptop for Roblox

$399+
Gifts for programmers

Best computer for crypto mining

$499+
Gifts for programmers

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

PythonStackOverflow

Common xlabel/ylabel for matplotlib subplots

1947 answers

PythonStackOverflow

Check if one list is a subset of another in Python

1173 answers

PythonStackOverflow

How to specify multiple return types using type-hints

1002 answers

PythonStackOverflow

Printing words vertically in Python

909 answers

PythonStackOverflow

Python Extract words from a given string

798 answers

PythonStackOverflow

Why do I get "Pickle - EOFError: Ran out of input" reading an empty file?

606 answers

PythonStackOverflow

Python os.path.join () method

384 answers

PythonStackOverflow

Flake8: Ignore specific warning for entire file

360 answers

News


Wiki

Python | How to copy data from one Excel sheet to another

Common xlabel/ylabel for matplotlib subplots

Check if one list is a subset of another in Python

How to specify multiple return types using type-hints

Printing words vertically in Python

Python Extract words from a given string

Cyclic redundancy check in Python

Finding mean, median, mode in Python without libraries

Python add suffix / add prefix to strings in a list

Why do I get "Pickle - EOFError: Ran out of input" reading an empty file?

Python - Move item to the end of the list

Python - Print list vertically