Python | Pandas Series.str.endswith ()

Pandy endswith() — jest to kolejna metoda wyszukiwania i filtrowania danych tekstowych w danych serii lub endswith() . Ta metoda jest podobna do metody Pythona

Przykład nr 1: Powrót serii Bool
W tym przykładzie kolumna college jest sprawdzana, jeśli elementy mają „e” na końcu wiersza za pomocą str.endswith() . Zwracany jest szereg logiczny, którego wynikiem jest prawda w pozycji indeksu, gdzie na końcu wiersza pojawia się „e”. str.lower() jest wywoływane przed endwith(), ponieważ dane mogą być i tak.

< td class = "code">

# importuj moduł pandy

importuj pandy jako pd


# odczyt pliku CSV z adresu URL

dane = pd.read_csv ( " https://media.python.engineering/wp-content/uploads /nba.csv " )


# Ciąg do przeszukania koniec wiersza

szukaj = "e"


# seria logiczna zwraca z False zamiast NaN

bool_series = dane [ "Uczelnia" ]. str . niżej () . str . kończy się (wyszukiwanie)


# wyświetlanie serii logicznych
bool_series

< b> Dane wyjściowe:
Jak pokazano na obrazie wyjściowym, seria bool ma wartość True w pozycji indeksu, w której kolumna College kończy się na „e”. Można to również porównać, patrząc na oryginalny obraz ramki danych.

Przykład nr 2 Obsługa wartości NULL

Najważniejszą częścią analizy danych jest obsługa wartości null. Jak widać na powyższym obrazie wyjściowym, przebieg logiczny ma NaN, gdzie wartość w kolumnie College była pusta lub NaN. Jeśli ten logiczny wiersz zostanie przekazany do ramki danych, zgłosi błąd. Dlatego wartości NaN muszą być przetwarzane przy użyciu parametru na . Może być również ustawiony na ciąg, ale ponieważ seria bool jest używana do przekazywania i zwracania odpowiedniej wartości, powinna być ustawiona tylko na Bool.
W tym przykładzie na to False. Dlatego tam, gdzie kolumna College ma wartość Null, seria Bool będzie przechowywać wartość False zamiast NaN. Seria jest następnie przekazywana z powrotem do ramki danych, aby wyświetlić tylko prawdziwe wartości.

# import modułu pandy

import pandy jako pd


# odczyt pliku CSV z adresu URL

dane = pd.read_csv ( " https://media.python.engineering/wp-content/uploads/nba.csv " )


# Ciąg do wyszukania na końcu wiersza < /p>

wyszukiwanie = "e"


# seria logiczna zwraca z Fal se zamiast NaN

bool_series = data [ " College " ]. str . Niżej (). str . kończy się (search, na = False )


# wyświetl przefiltrowaną ramkę danych
data [bool_series]

Dane wyjściowe:
Jak pokazano na obrazie wyjściowym , w ramce danych znajdują się wiersze z literą „e” na końcu wiersza w kolumnie College. Wartości NaN nie są wyświetlane, ponieważ parametr na jest ustawiony na False.

Mamy nadzieję, że ten artykuł pomógł Ci rozwiązać problem. Oprócz Python | Pandas Series.str.endswith () sprawdź inne tematy związane z Python functions.

Chcesz się wyróżniać w Pythonie? Zobacz naszą recenzję najlepszych kursów online Pythona 2023. Jeśli interesujesz się Data Science, sprawdź także, jak nauczyć się programowania w R.

Nawiasem mówiąc, ten materiał jest również dostępny w innych językach:Xu Richtgofen

Tallinn | 2023-01-30

Prosto i przejrzyście. Dziękuję za podzielenie się. Python | Pandas Series.str.endswith () i inne sprawy z Python functions zawsze były moim słabym punktem 😁.. Po prostu nie jestem pewien, czy to najlepsza metoda

Marie Krasiko

Paris | 2023-01-30

Może są jakieś inne odpowiedzi? Co Python | Pandas Series.str.endswith () dokładnie oznacza?. Sprawdzane wczoraj, działa!

Frank OConnell

Tallinn | 2023-01-30

Dzięki za wyjaśnienie! Utknąłem z Python | Pandas Series.str.endswith () przez kilka godzin, w końcu się udało 🤗. Wykorzystam to w mojej pracy licencjackiej

Shop

Gifts for programmers

Learn programming in R: courses

$FREE
Gifts for programmers

Best Python online courses for 2022

$FREE
Gifts for programmers

Best laptop for Fortnite

$399+
Gifts for programmers

Best laptop for Excel

$
Gifts for programmers

Best laptop for Solidworks

$399+
Gifts for programmers

Best laptop for Roblox

$399+
Gifts for programmers

Best computer for crypto mining

$499+
Gifts for programmers

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

PythonStackOverflow

Common xlabel/ylabel for matplotlib subplots

1947 answers

PythonStackOverflow

Check if one list is a subset of another in Python

1173 answers

PythonStackOverflow

How to specify multiple return types using type-hints

1002 answers

PythonStackOverflow

Printing words vertically in Python

909 answers

PythonStackOverflow

Python Extract words from a given string

798 answers

PythonStackOverflow

Why do I get "Pickle - EOFError: Ran out of input" reading an empty file?

606 answers

PythonStackOverflow

Python os.path.join () method

384 answers

PythonStackOverflow

Flake8: Ignore specific warning for entire file

360 answers

News


Wiki

Python | How to copy data from one Excel sheet to another

Common xlabel/ylabel for matplotlib subplots

Check if one list is a subset of another in Python

How to specify multiple return types using type-hints

Printing words vertically in Python

Python Extract words from a given string

Cyclic redundancy check in Python

Finding mean, median, mode in Python without libraries

Python add suffix / add prefix to strings in a list

Why do I get "Pickle - EOFError: Ran out of input" reading an empty file?

Python - Move item to the end of the list

Python - Print list vertically