Trasa Dołącz do Javascript

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Co to jest system operacyjny Python. path.join?

os.path.join łączy nazwy ścieżek we w pełni kwalifikowaną ścieżkę. Oznacza to, że możesz scalić wiele części ścieżki w jedną, zamiast ręcznie kodować każdą nazwę ścieżki.

Aby użyć tej funkcji, musisz zaimportować system operacyjny z biblioteki do kodu:

Sprawdźmy składnię os.path.join ( ). Funkcja os.path.join akceptuje listę ścieżek, które chcesz połączyć w jedną:

path1, path2 i wszystkie poniższe wartości reprezentują ścieżki, które chcesz połączyć w jedną nazwę.

Ten kod zwraca: /Users/James/tutorials/index.html. Metoda os.path.join kontynuuje od określonego przez nas komponentu ścieżki bezwzględnej ("/ Users / James / tutorials"). Dodajmy index.html na końcu ścieżki.

Łatwo, metoda os.path.join wstawia ukośniki (zwane „separatorami katalogów”), gdy są one konieczne . To sprawia, że jest to wygodniejszy sposób łączenia nazw ścieżek plików, zamiast łączenia ich ręcznie.

Przykład os.path.join w Pythonie

Powiedzmy, łącząc indeks nazw plików. html” W folderze „tutorials / web /”. Ten plik znajduje się w naszym katalogu z bieżącym obciążeniem.

Zaczniemy od zaimportowania biblioteki systemu operacyjnego:

Następnie otrzymamy nasz bieżący katalog roboczy, aby móc dodać do niego nazwę ścieżki do pliku:

Zwraca nasz aktualny Praca ing, czyli / Users / James / tutorials. "Folder" tutorials "znajduje się w katalogu domowym naszego użytkownika. Możemy użyć tych informacji, aby dodać" tutorial / web " na końcu naszego katalogu roboczego:

Ten kod zwraca: / Users / James / tutoriale / web. Nasz kod połączył nasze komponenty nazw ścieżek w jeden. Pomiędzy naszymi nazwami ścieżek został dodany ukośnik („/”). Ta ścieżka odnosi się do folderu „web” w naszej istniejącej ścieżce.

Python os.path.join: lista plików

Używamy metody os.path.join do zwracania pełnych ścieżek wszystkich plików w folderze. Wypiszemy wszystkie pliki w folderze " Pulpit " w naszym systemie plików. Ten folder znajduje się w katalogu „/ Users / James /” na dysku.

Zaczniemy od zaimportowania biblioteki systemu operacyjnego i zdefiniowania katalogu, w którym chcemy przeszukać :

Ten kod generuje ścieżkę do pliku dla folderu Desktop w odniesieniu do nasz aktualny katalog roboczy. Następnie możemy użyć metody Pythona os.listdir() , aby pobrać listę wszystkich plików w tym folderze:

Ta metoda zwraca listę nazw wszystkich plików, które pojawiają się w folderze Pulpit. Nie zawiera ścieżek do plików. Teraz, gdy mamy tę listę plików, możemy wydrukować je wszystkie na konsoli. Wydrukujemy pełną ścieżkę dla każdego pliku za pomocą os.path.join i pętli Pythona :

Ten kod iteruje wszystkie pliki w folderze Pulpit. Scala nazwę każdego pliku z nazwą ścieżki folderu Pulpit. Nasz kod zwraca:

Na moim pulpicie są trzy pliki: .DS_Store, Notes.md i To-dos.md. Użyliśmy os.path.join() do wygenerowania pełnych ścieżek dla każdego pliku.

Wniosek

Metoda os.path.join łączy komponenty w nazwie ścieżki, aby utworzyć pełna ścieżka.

Ta metoda umożliwia łatwe połączenie dwóch lub więcej składników nazwy ścieżki.Os.path.join automatycznie wstawia ukośniki ("/") w nazwie ścieżki, jeśli to konieczne.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o języku programowania Python, zapoznaj się z naszym Przewodnikiem po Pythonie .