Metoda Pythona | os.geteuid() i seteuid()

| | | |

Wszystkie funkcje w module os wywołują OSError dla nieprawidłowych lub nieosiągalnych nazw plików i ścieżek lub innych argumentów, które są poprawnego typu, ale nie są akceptowane przez system operacyjny.

os.geteuid () w Pythonie służy do uzyskania efektywnego identyfikatora użytkownika bieżącego procesu, natomiast < b> os.seteuid () służy do ustawiania efektywnego identyfikatora użytkownika bieżącego procesu.

Efektywny identyfikator użytkownika : Zwykle jest to ten sam identyfikator, co rzeczywisty identyfikator użytkownika, ale został zmodyfikowany, aby umożliwić użytkownikowi nieuprzywilejowanemu dostęp do plików, do których dostęp ma tylko użytkownik root. W większości kontroli dostępu używany jest efektywny identyfikator użytkownika. Jest również używany jako właściciel plików utworzonych przez proces.

Uwaga: os.seteuid() i os.geteuid() są dostępne tylko na platformach UNIX, a funkcjonalność os. seteuid () jest zwykle dostępny tylko dla superużytkownika, ponieważ tylko superużytkownik może zmienić identyfikator użytkownika.
Superużytkownik — jest to użytkownik root lub administrator, który ma pełne prawa do uruchamiania lub uruchamiania dowolnego programu w systemie operacyjnym.

metoda os.geteuid ()

< blockquote >

Składnia: os.geteuid ()

Parametr: Nie parametr jest wymagany

Return Type: Ta metoda zwraca wartość całkowitą, która reprezentuje efektywny identyfikator użytkownika bieżącego procesu.

Kod nr 1: przy użyciu metody os.geteuid ()


< /table>

Wyjście:

Efektywny identyfikator użytkownika bieżącego procesu: 1000 

metoda os.seteuid ()


< b > Składnia: os.seteuid (euid)

Parametr:
euid : wartość całkowita reprezentująca nowy efektywny identyfikator użytkownika dla bieżącego procesu.

Typ zwrotu: Ta metoda nie zwraca żadnej wartości.

Kod nr 2: Korzystanie z metody os.seteuid()


# Program w Pythonie wyjaśniający metodę os.seteuid ( )


# import modułu systemu operacyjnego

import system operacyjny


# Uzyskaj efektywny identyfikator użytkownika
# bieżącego procesu
# przy użyciu metody os.geteuid ()

euid = os.geteuid ()


# Drukuj efektywnego użytkownika ID
# bieżącego procesu

print ( "Efektywny identyfikator użytkownika o f bieżący proces:" , euid)


# Zmień efektywny identyfikator użytkownika
# bieżącego procesu
# przy użyciu metody os.seteuid ()

euid = 100

os.seteuid (euid)

print ( "Zmieniono efektywny identyfikator użytkownika" )


# Drukuj efektywny identyfikator użytkownik
# bieżącego procesu

euid = os.geteuid ()

print ( " Efektywny identyfikator użytkownika bieżący proces: " , euid)

Wyjście:

 Efektywny identyfikator użytkownika bieżącego procesu: 0 Zmieniony efektywny identyfikator użytkownika Efektywny identyfikator użytkownika bieżącego procesu: 1000 

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method

# Program w Pythonie wyjaśniający metodę os.geteuid()

< br> # import modułu systemu operacyjnego

importuj os


# Uzyskaj efektywny identyfikator użytkownika ale
# bieżącego procesu
# przy użyciu metody os.geteuid ()

euid = os.geteuid ()


# Drukuj efektywny identyfikator użytkownika
# bieżącego procesu

print ( " Efektywny identyfikator użytkownika bieżącego procesu: " , euid)