Python | os.chmod metoda

|

Składnia :

 os.chmod (ścieżka, tryb) 

Parametry:
path - nazwa ścieżki do pliku lub katalogu ścieżka
tryb - tryb może przyjmować jedną z następujących wartości:

 • stat.S_ISUID: Ustaw ID użytkownika przy wykonaniu
 • stat.S_ISGID: Ustaw ID grupy przy wykonaniu
 • stat.S_ENFMT: Rekord wymuszone blokowanie
 • stat.S_ISVTX: Zapisz obraz tekstowy po wykonaniu
 • stat.S_IREAD: Czytane przez właściciela.
 • stat.S_IWRITE: Napisz przez właściciela.
 • stat.S_IEXEC: Wykonanie przez właściciela.
 • stat.S_IRWXU: Odczyt, zapis i wykonanie przez właściciela
 • stat.S_IRUSR: Odczyt przez właściciela
 • stat. S_IWUSR: Napisz przez właściciela.
 • stat.S_IXUSR: Wykonywane przez właściciela.
 • stat.S_IRWXG: Odczyt, zapis i wykonanie według grup
 • stat.S_IRGRP: Odczyt według grup
 • stat.S_IWGRP: Napisz według grupy
 • stat. S_IXGRP: Wykonywanie przez grupę
 • stat.S_IRWXO: Odczytywanie, pisanie i wykonywanie przez inne osoby.
 • stat.S_IROTH: Czytane przez innych
 • stat.S_IWOTH: Pisanie przez innych
 • stat.S_IXOTH: Wykonywanie przez innych

Kod nr 1:

# Program w Python objaśnienie metody os.chmod()


# importuj wymagane biblioteki

import os, sys, stat


# Ustaw ten plik czytane przez właściciela.

os.chmod ( "/ Geeks / gfg.txt" , stat.S_IREAD)

print ( "Plik może odczytać tylko właściciel . " )


# Zainstaluj ten plik czytany przez innych.

os.chmod ( "/ Geeks / gfg. txt " , stat.S_IROTH)

print ( "Zmieniono dostęp do pliku, teraz mogą być odczytane przez innych." )

Wyjście:

 Plik może odczytać tylko właściciel. Zmieniono dostęp do plików, teraz mogą być odczytywane przez innych. 

Kod nr 2:

# Program w Python wyjaśniający metodę os.chmod()

< br /> # importuj wymagane biblioteki

importuj os, sys , stat


# Zainstaluj podany plik napisany przez właściciela.

os.chmod ( "/ Geeks / gfg.txt" , stat.S_IWRITE)


# Zainstaluj podany plik, wykonany przez właściciela.

os.chmod ( "/ Geeks / gfg.txt" , stat.S_IXUSR)

print ( "Plik może być zapisany i wykonany tylko przez właściciela." )

Wyjście:

 Plik może być zapisany i wykonany tylko przez właściciela.