Metoda OpenCV w Pythonie | cv2.prostokąt()

| | | | | | | | | | | | | | | |

OpenCV-Python — to biblioteka powiązań Pythona do rozwiązywania problemów z widzeniem komputerowym. cv2.prostokąt () służy do rysowania prostokąt na dowolnym obrazie.

Składnia: cv2 .prostokąt (obraz, punkt_początkowy, punkt_końcowy, kolor , grubość)

Parametry:
obraz: jest to obraz, na którym Prostokąt ma zostać narysowany.
start_point: To początkowe współrzędne prostokąt. Współrzędne są reprezentowane jako krotki dwóch wartości ‚Ęã‚Ęãie (współrzędna X , Y wartość współrzędnych).
end_point: To to końcowe współrzędne prostokąta. Współrzędne są reprezentowane jako krotki dwóch wartości ‚Ęã‚Ęãie (współrzędna X , Y wartość współrzędna).
kolor: To to kolor linii obramowania prostokąta do narysowania. Dla BGR przekazujemy krotkę. np: (255, 0, 0) dla koloru niebieskiego.
grubość: Jest to grubość prostokąt linia obramowania w px . Grubość -1 piks wypełni prostokąt określonym kolorem .

Wartość zwrotu: Zwraca obraz.

Obraz jest używany we wszystkich poniższych przykładach:

Przykład nr 1:


# Program w Pythonie wyjaśniający cv2.prostokąt () metoda


# cv2 import

import cv2


#ścieżka

ścieżka = r `C: UsersRajnishDesktoppythonengineeringgeeks. png`


# Odczytaj obraz w trybie domyślnym

obraz = cv2.imread (ścieżka)


# Nazwa okna, w którym wyświetlany jest obraz

window_name = `Obraz`


# Początek współrzędnych, tutaj (5, 5)
# reprezentuje lewy górny róg
prostokąt

start_point = ( 5 , 5 )


# Współrzędna końcowa, tutaj (220, 22 0)
# reprezentuje prawy dolny róg rectangle

end_point = ( 220 , 220 )


# Niebieski kolor w BGR

color = ( 255 , 0 , 0 )


# Grubość linii 2 px

grubość = 2


# Korzystanie z cv2. rectangle ()
# Narysuj prostokąt z niebieską obwódką

obraz = cv2.rectangle (obraz, punkt startowy, punkt końcowy, kolor, grubość)


# Wyświetlanie obrazu
cv2.imshow (window_name, image )

Wyjście:

Przykład nr 2:

Wykorzystanie grubości -1 piks. do wypełnienia prostokąta czernią.


# Program Pythona do wyjaśnienia cv2.rectangle () metoda


# import cv2

import cv2


# ścieżka

ścieżka = r `C: UsersRajnishDesktoppythonengineeringgeeks.png`


# Odczytaj obraz w skali szarości

obraz = cv2.imread (ścieżka, 0 )


# Nazwa okna, w którym wyświetlany jest obraz

window_name = `Obraz`


# Współrzędna początkowa, tutaj (100, 50)
# reprezentuje lewy górny róg prostokąta

start_point = ( 100 , 50 )


# Współrzędna końcowa, tutaj (125, 80)
# reprezentuje dolną prawy róg prostokąta

punkt_końcowy = ( 125 , 80 )


# Czarny kolor w BGR

color = ( 0 , 0 , 0 )


# Szerokość linii -1 px
# Grubość -1 wypełni cały formularz

grubość = - 1


# Korzystanie z cv2.prostokąt () spełnione hod
# Narysuj czarny -1 px prostokąt< /a>

obraz = cv2. prostokąt (obraz, punkt_początkowy, punkt_końcowy, kolor, grubość)


# Wyświetl obraz
cv2.imshow (window_name, image)

Wyjście: