Python | Numpy MaskedArray .__add__

| | | | | |

klasa numpy.ma.MaskedArray jest podklasą ndarray do manipulowania tablicami numerycznymi z brakującymi danymi. Za pomocą Numpy MaskedArray .__ add__ możemy dodać określoną wartość, która jest podana jako parametr w metodzie MaskedArray .__ add __ (). Wartość zostanie dołączona do każdego elementu w tablicy NumPy.

Składnia: numpy.MaskedArray .__ add__

Zwrot: Dodaj siebie do innej i zwróć nową zamaskowaną tablicę.

Przykład nr 1:
W tym przykładzie widzimy, że każdy element tablicy jest dodawana z wartością określoną jako parametr w metodzie MaskedArray .__ add __ (). Pamiętaj o jednej rzeczy, to nie zadziała dla wartości typu podwójnego.


# importuj ważny moduł do Pythona

import numpy as np


# make tablica z NumPy

gfg = np .ma.array ([ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ])


# stosowanie MaskedArray .__ add __ () metoda

print (gfg .__ dodaj __ ( 5 ))

Wyjście:

[6 7 8 9 10] 

Przykład nr 2:


# importuj ważny moduł do Pythona

import numpy as np


# utwórz tablicę za pomocą NumPy

gfg = np.ma.array ([[ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ],

[ 6 , 5 , 4 , 3 , 2 ]])


# zastosowanie metody MaskedArray .__ add __()

print (gfg .__ add __ ( 5 ))

Dane wyjściowe:

[[6 7 8 9 10] [11 10 9 8 7]]