moduły Pythona

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Przykład:

# Prosty moduł, calc.py


def add (x, y):

return (x + y)


def odejmowanie (x, y):

return (x - y)

Oświadczenie importu
Możemy użyć dowolnego pliku źródłowego Pythona jako modułu, wykonując instrukcję import w innym źródłowym pliku Pythona.
Gdy interpreter napotka instrukcję importu, importuje moduł, jeśli znajduje się on w ścieżce wyszukiwania. Ścieżka wyszukiwania — jest to lista katalogów, których szuka interpreter, aby zaimportować moduł. Na przykład, aby zaimportować moduł calc.py, musimy umieścić następujące polecenie na górze skryptu:


# calc. py importer

import kalkulacja

print dodaj ( 10 , 2 )

Wyjście:

12 

wyciąg z importu

Instrukcja from Pythona umożliwia importowanie określonych atrybutów z modułu. from .. import .. ma następującą składnię:


# import sqrt() i silnia z
# moduł math

from math import sqrt, silnia


# jeśli po prostu "zaimportujemy matematykę" to
# math. sqrt (16) i math.factorial ()
# wymagane.

print sqrt ( 16 )

print silnia ( 6 )

Wyjście:

4.0 720 

Funkcja dir()
Wbudowana funkcja dir() in function zwraca posortowaną listę ciągów zawierających nazwy zdefiniowane przez moduł. Lista zawiera nazwy wszystkich modułów, zmiennych i funkcji zdefiniowanych w module.


# Importuj moduł wbudowany do losowego

importuj random

print dir (matematyka)

Wyjście:

[`BPF`,` LOG4`, `NV_MAGICCONST`, ` RECIP_BPF`, `Losowe`, `SG_MAGICCONST`, `SystemRandom`, `TWOPI`, `WichmannHill`,` _BuiltinMethodType`, `_MethodType`, `__all__`, `___builtins____`, ` `,` __name__`, `__package__`, `_acos`, `_ceil`, _e _cos`, `,` _exp`, `_hashlib`, `_hexlify`, `_inst`, `_log`, `_pi`,` _random `, `_sin`, `_ sqrt`, `_test`, `_test_generator`, `_urandom`, `_warn`, `betvariate`, `choice`, ` Division`, `expovariate`, `gammavariate`, `gauss`, getrandbity „, „getstate”, „jumpahead”, „lognormvariate”, „normalvariate”, „paretovariate”, „randint”, „losowy”, „randrange”, „sample”, „seed”, „setstate”, „shuffle”, „trójkątny”, „jednolity”, „vonmisesvariate”, „weibullvariate”] 

Fragment kodu ilustrujący wbudowane moduły Pythona:

# import wbudowanego modułu matematycznego

import matematyka


# przy użyciu funkcji pierwiastka kwadratowego ( sqrt)
# w module math

print math. sqrt ( 25 )


# przy użyciu funkcji pi zawierające w module math

print math.pi


# 2 radiany = 11 4,59 stopni

print math.degrees ( 2 )


# 60 stopni = 1,04 radianów

print math.radians ( 60 )


# Sine 2 radiany

print math.sin ( 2 )


# Cosinus 0.5 radianów

print math.cos ( 0.5 )


# 0,23 radian tangens

print math.tan ( 0,23 )


# 1 * 2 * 3 * 4 = 24

print math.factorial ( 4 )# importuje moduł wbudowany do random

import random


# wypisz losową liczbę całkowitą od 0 do 5

print random.randint ( 0 , 5 )


# wypisz losową liczbę zmiennoprzecinkową od 0 do 1

print random.random ()


# losowa liczba od 0 do 100

print random.random () * 100


Lista = [ 1 , 4 , True , 800 , "python" , 27 , "cześć" ]

< br> # użycie funkcji pick w losowym module, aby wybrać
# losowy element z zestawu takiego jak lista

print random.choice ( List )


# importuj wbudowany moduł datetime

importuj datetime

z datetime import data

import czas


# Zwraca liczbę sekund od
# Unix Epoch 1 stycznia 1970

print time.time ()


# Konwertuje liczbę sekund do obiektu daty

pr int date.fromtimestamp ( 454554 )

Wyjście:

5,0 3.14159265359 114.591559026 1.0471975512 0.909297426826 0.87758256189 0.234143362351 24 3 0.401533172951 88.4917616788 Prawda 1461425771.87 1970-01-06 
amp-youtube data-videoid = nfYZL-uFm-c layout = szerokość responsywna = 665 wysokość = 374>

Ten artykuł został opuszczony przez Gaurava Shrestha. Prosimy o zamieszczanie komentarzy, jeśli znajdziecie coś nie tak lub jeśli chcielibyście podzielić się dodatkowymi informacjami na poruszany powyżej temat. Jeśli podoba Ci się Python.Engineering i chciałbyś wnieść swój wkład, możesz również napisać artykuł i wysłać go na adres [email protected] Zobacz swój artykuł na stronie głównej Python.Engineering i pomóż innym geekom.