funkcja max javascript

Funkcja Python max() służy do znajdowania największej wartości na liście wartości. Funkcja Python min() służy do znajdowania najniższej wartości na liście. Lista wartości „Ęã” może zawierać ciągi lub liczby.

Możesz natknąć się na sytuację, w której chcesz znaleźć minimalną lub maksymalną wartość na liście lub w ciągu. Na przykład możesz napisać program, który znajdzie najdroższy samochód sprzedany w twoim salonie. W tym miejscu pojawiają się wbudowane funkcje Pythona min () i max ().

W Pythonie możesz użyć min ( ) i max (), aby znaleźć odpowiednio najmniejszą i największą wartość na liście lub w ciągu. W tym przewodniku wyjaśnimy, jak używać metod min () i max () w Pythonie, a także przedstawimy kilka przykładów każdej z nich.

Python min ()

Funkcja min () Pythona zwraca najniższą wartość z listy elementów. min() może służyć do znalezienia najmniejszej liczby na liście lub pierwszego ciągu, który pojawiłby się na liście, gdyby lista była posortowana alfabetycznie.

Oto składnia Pythona min () metoda:

W ta składnia oznacza, że metoda min() przyjmuje tylko jeden parametr: obiekt, dla którego chcemy znaleźć minimalną wartość.

Można również określić poszczególne wartości „Ęã‚Ęã jako argumenty z funkcją min wartość ():

Największa ze wszystkich wartości, które określamy jako argumenty, jest zwracana, jeśli zdecydujesz się określić poszczególne wartości.

Możesz przekazać iterację, taką jak lista lub krotka listy jako argument do min ( ). Jeśli element iteracyjny jest pusty, wywoływany jest błąd ValueError:

ValueError: max () arg jest pustą sekwencją

Przeczytaj nasz artykuł na temat „ValueError: max() arg to pusta sekwencja” (co dotyczy również metody min()), aby uzyskać więcej informacji.

min Przykład Pythona

Oto prosty przykład użycia metody min () aby znaleźć najniższą wartość na liście:

Nasz kod zwraca: 14.

W pierwszym wierszu naszego kodu definiujemy listę o nazwie example_list, która przechowuje cztery wartości. W następnym wierszu używamy min (), aby znaleźć najmniejszą wartość na tej liście i wyświetlić ją w konsoli.

Użyjmy bardziej szczegółowego przykładu, aby pokazać tę metodę w działaniu. Załóżmy, że jesteśmy właścicielami kawiarni i stworzyliśmy listę potencjalnych dostawców mleka. Znaleźliśmy sześciu dostawców i stworzyliśmy tabelę, która przechowuje cenę za galon, którą dał nam każdy dostawca.

Chcemy znaleźć c Najlepszy dostawca na naszej liście, możemy to zrobić za pomocą następującego programu:

Nasz kod zwraca najmniejszy element naszej iteracji:

W pierwszym wierszu naszego kodu definiujemy listę ofert dostawców. Następnie używamy min ( ) metoda znalezienia najmniejszej wartości i wydrukowanie wiadomości z wynikiem tej metody. W tym przypadku najniższa dostępna cena wynosiła 3,26 USD za galon mleka.

Funkcja Python Max

Funkcja Python max () zwraca największą wartość w iterowalnym, takim jak lista. Jeśli lista zawiera ciągi, ostatni element w kolejności alfabetycznej jest zwracany przez max ().

Rzućmy okiem na składnię Pythona funkcji max():

Możesz określić poszczególne wartości „Ęã”Ęã z wybraną najwyższą wartością.

Możemy również użyć tej składni, w której przekazujemy iterację e jako argument:

Drugi Przykładem jest najczęstsze użycie max (). Ten kod odczytuje zawartość określonej iteracji jako listę i zwraca największą wartość w tej iteracji.

Przekazanie pustej wartości jako argumentu do funkcji max() będzie miało taki sam wynik ValueError jak omówiony powyżej.

max () przykład w Pythonie

Powiedzmy, że jesteśmy kawą premium i staramy się płacić wyższą cenę za mleko wysokiej jakości. Udało nam się znaleźć największą wycenę, jaką otrzymaliśmy, używając następującego kodu:

Nasz kod zwraca największą pozycję na naszej liście:

Jak widać, nasz kod jest prawie identyczny z kodem w powyższym przykładzie min(). Zamiast używać min (), użyliśmy max ().

Metoda max () została wyszukana w naszym Pythona ord () ).

Powiedzmy, że mamy ciąg zawierające oceny każdego ucznia w piątej klasie matematyki. Chcemy wiedzieć, który wynik był najniższy. Aby obliczyć najniższy wynik, moglibyśmy użyć funkcji max (). Oto przykład programu, który to robi:

Nasz kod zwraca:

Nasz kod przeszukuje łańcuch Pythona w celu znalezienia najmniejszej wartości. W tym przypadku najniższym wynikiem było D, które nasza funkcja max() zidentyfikowała i zwróciła do naszego kodu.

Używając łańcuchów oraz metod min () i max (), można określić wiele parametrów. aby znaleźć najmniejszy i największy ciąg wielu wartości.

Załóżmy, że masz trzy nazwiska uczniów i chcesz wiedzieć, które z nich jest ostatnie w kolejności alfabetycznej Możesz to zrobić za pomocą następującego kodu:

Nasz kod zwraca:

maks ( ) przyjął trzy parametry: name_name, name _nazwa i nazwa_nazwa. Następnie metoda max () obliczyła, które z tych nazw jest ostatnie w kolejności alfabetycznej, i zwróciła tę nazwę do programu.

Na koniec nasz kod wydrukował komunikat wskazujący nazwę, która pojawia się na końcu alfabetu.

Wnioski

Często podczas pracy z listami lub ciągami chcesz znaleźć najniższą lub najwyższą wartość, która pojawia się w tej liście lub ciągu. W tym celu można użyć metod Pythona min () i max ().

Ten samouczek wyjaśnia, jak używać min ( ) i max () z listami i ciągami Pythona. Możesz teraz rozpocząć pracę z min () i max () na listach i ciągach znaków jak profesjonalista!

Aby dowiedzieć się więcej o programowaniu w Pythonie, przeczytaj nasz przewodnik Jak uczyć się Pythona .