Oblicz średnią JavaScript

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Istnieją dwa sposoby na znalezienie średniej listy liczb w Pythonie. Możesz podzielić sumę () przez długość () listy liczb, aby znaleźć średnią. Możesz też znaleźć średnią listy za pomocą funkcji Pythona mean ().

Znajdowanie średniej zbioru wartości „Ęã”ãjest powszechnym zadaniem Pythona.

Ogłoszenie Na przykład możesz mieć listę sprzedaży produktów i chcesz poznać średnią cenę zakupu. Lub, w przypadku raportu różnorodności, możesz obliczyć średni wiek pracowników pracujących w Twojej organizacji.

Średnia Pythona

Istnieją dwie metody znalezienia średniej z listy liczb w Python:

  • Oblicz sumę listy, a następnie podziel tę liczbę przez długość listy. Długość listy to liczba wartości znajdujących się na liście. lub ;
  • Za pomocą metody Statistics. mean ().

Chociaż obie metody zwracają średnią z listy liczb, należy wziąć pod uwagę kilka czynników przy wyborze jeden do użycia.

W tym samouczku wyjaśniamy, jak korzystać z powyższych podejść, aby znaleźć średnią listy w Pythonie. Na początek przyjrzymy się dwóm przykładom.

Średnia w Pythonie: Len () i Suma ()

Wzór uśredniania listy wartości suma wszystkich warunków podzielona przez ich liczbę . Możesz użyć wartości Pythona Ęã‚Ęãsum() i len(), aby obliczyć średnią liczb na liście.

Python len() metoda oblicza i zwraca liczbę liczb na liście. len to skrót oznaczający długość, która odnosi się do długości lub liczby elementów na liście.

Suma () w Pythonie oblicza sumę wszystkich wartości ‚Ę‚Ęão listy.

Możemy użyć tych funkcji razem do obliczenia średniej wartości z listy wartości .

Podstawową formułą obliczania średniej w Pythonie jest:

To podejście jest powszechne, ponieważ nie trzeba importować zewnętrznych wartości „Ęã‚Ęã, aby obliczyć średnią.

Suma ( ) i len() przykład funkcji

Załóżmy, że mamy kawiarnię i chcemy poznać średnią cenę wszystkich dotychczas złożonych zamówień. Aby obliczyć tę liczbę, moglibyśmy użyć sumy () i len ( ) metody, które właśnie widzieliśmy:

Wypisujemy średnią wartość na konsoli:

W pierwszym wierszu naszego kodu definiujemy zmienną Pythona . Ta zmienna przechowuje cennik zamówień. Następnie obliczamy średnią tych zamówień, dzieląc suma wszystkich zamówień przez długość naszej listy zamówień.

Na końcu naszego kodu, wyświetlamy komunikat do konsoli informujący nas o średniej cenie zamówień kawy.

Używamy Pythona round()< /em> metoda zaokrąglania naszej średniej do dwóch miejsc po przecinku. Metoda str() konwertuje naszą średnią wartość na ciąg znaków, który możemy wydrukować na konsoli.

Teraz wiemy, że średnia cena za dotychczasowe zamówienie kawy wynosi 3,69 USD .

Średnia Pythona: statistics. mean ()

Biblioteka statystyk Pythona zawiera funkcję o nazwie statistics. mean (), która oblicza średnią wartość lista wartości. Termin średnia jest używany w matematyce do opisania średniej listy wartości.

Składnia metody Statistics. mean () to:

statystyka. mean (list_of_values)

media () przyjmuje jeden parametr: listę elementów, które chcesz uśrednić.

Przed użyciem tej metody musisz importuj moduł statystyk (statystyki) do Pythona Jest to wbudowany moduł, który może być używany do wykonywania różnych obliczeń w Pythonie.

Jest to ważna różnica między używaniem statystyk Metody . mean () i sum() i len().sum() i len() mogą być używane bez importowania biblioteki.Jednakże musisz zaimportować statystyki, aby użyć Statistics. mean ().

Jeśli nie masz nic przeciwko importowaniu innej biblioteki, ta metoda działa dobrze.Ponieważ możesz obliczyć średnią wartość bez żadnych bibliotek, powinieneś Rzadko zdarza się to zrobić przed użyciem biblioteki statystyk.

Możemy zaimportować moduł statystyk za pomocą Instrukcja importu Pythona :

Możemy teraz uzyskać dostęp do Mean () w bibliotece statystyk.

statystyka example. mean ()

Jesteśmy teraz gotowi do rozpoczęcia obliczania średnich za pomocą Mean () .

Weźmy przykład zamówień na kawę, których użyliśmy powyżej. Załóżmy, że chcemy obliczyć średnią cenę dotychczas złożonych zamówień na kawę. Do obliczenia średniej ceny moglibyśmy użyć następującego kodu:

Rzućmy okiem na wyjście naszego programu:

Nasz program zwraca ten sam tekst i dane wyjściowe, co nasz pierwszy przykład.

Oblicz średnią krotki

Możemy użyj statistics. mean () do obliczenia średniej wartości krotki, która jest sekwencją uporządkowanych i niezmiennych elementów. Oto przykład statistics. mean () używanego do obliczania średniej ceny zamówienia kawy, z naszymi informacjami przechowywanymi w krotce:

Nasz kod zwraca taką samą odpowiedź jak w poprzednim przykładzie, ponieważ pracujemy z tym samym liczby:

Krótka może zostać użyta zamiast listy, jeśli pracujesz z wartościami „Ęã‚Ęã, które nie powinny się zmieniać. Tak więc, ponieważ ceny naszych zamówień na kawę nie zmienią się po przetworzeniu zamówienia, odpowiednia jest krotka.

Średnia wartości ujemnych ‚Ęã‚Ęã

Możesz użyć średnia () do obliczenia średniej wartości zestawu liczb ujemnych.

Załóżmy, że mamy listę, która przechowuje najniższe dzienne temperatury zarejestrowane podczas określonego tygodnia w zimie. Możemy użyć następującego kodu do obliczenia średniej najniższych dziennych temperatur w tym tygodniu:

Nasz kod zwraca:

Wnioski

Możesz obliczyć średnią z listy wartości „Ęã”Ęużywając metody sum () i len () lub Statistics. mean () . Metoda Statistics. mean () musi zostać zaimportowana do twojego programu. Możesz użyć metod sum() i len() bez importowania zewnętrznych bibliotek do kodu.

Chcesz dowiedzieć się więcej o programowaniu w Pythonie? Przeczytaj nasz Przewodnik po Pythonie . Ten przewodnik zawiera listę najlepszych zasobów edukacyjnych, których możesz użyć, aby poszerzyć swoją wiedzę.