Anonimowa funkcja mapy JavaScript

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Funkcja Python map() wykonuje funkcję na każdym elemencie kolekcji, takim jak lista lub zestaw. Funkcja map() akceptuje funkcję i obiekt do zastosowania, na których funkcja będzie działać jako argumenty.

Pracując z listą elementów w Pythonie, możesz chcieć wykonać określone funkcji na każdym z tych elementów.

jest miejscem, w którym pojawia się wbudowana funkcja map () Pythona. Funkcja map Pythona wykonuje funkcję na wszystkich elementach obiektu iterowalnego, takiego jak lista, i zwraca mapę obiektów.

W tym samouczku, korzystając z serii przykładów, omówimy, jak używać funkcji map () w pythonie.

python Iterable obiekty

obiekty iteracyjne to elementy zawierające policzalną liczbę wartości „Ę”, przez które można przejść. Listy, słowniki, krotki i zestawy są w Pythonie iterowalne, ponieważ mogą zawierać wiele wartości „Ę”, i można je przeszukiwać.

Załóżmy, że masz listę nazwisk uczniów, których chcesz zapamiętać. Zamiast przechowywać te dodatkowe nazwy zmienne Pythona , możesz zadeklarować tablicę do przechowywania wartości:

Nasi studenci zawiera listę, która jest obiektem iterowalnym. Oznacza to, że możemy przemierzać pozycje na liście. function

Składnia funkcji mapy Pythona

Mapa () przekazuje każdy element na liście i wykonuje funkcję na każdym elemencie. mapa () jest zbudowana w Pythonie. Oznacza to, że nie musisz importować żadnych bibliotek, aby korzystać z metody map()

Python karta () to funkcja wyższego rzędu, której można użyć do zastosowania konkretna funkcja dla wielu elementów w iterowalnym obiekcie. Składnia funkcji map() Pythona jest następująca:

Pierwszym argumentem akceptowanym przez funkcję map() jest funkcja . Jest to funkcja, która będzie wykonywana na każdym elemencie obiektów iteracyjnych. iterowalny to obiekt, który zostanie dopasowany, taki jak lista, krotka, słownik lub zestaw

Jak korzystać z funkcji mapy w Pythonie

Załóżmy, że jesteś administratorem szkoły, któremu przydzielono zadanie utworzenia pełnej listy uczniów.

Zdecydowaliśmy się wydrukować lista nazwisk uczniów z klasą każdego ucznia wymienioną obok ich nazwiska. Pozwoli to uniknąć nieporozumień, jeśli dwóch uczniów z dwóch różnych klas ma tę samą nazwę.

Jest to idealne zastosowanie funkcji. mamy iterację, że chcemy wykonać funkcję. funkcja połączy nazwisko ucznia z jego oceną. Oto program, którego można użyć do scalania nazwisk uczniów z ich własnym poziomem klasy map Pythona ():

W pierwszych dwóch wierszach deklarujemy funkcję Pythona o nazwie mergeNamesAndGrades. Ta funkcja łączy się z nazwą Grade 1 każdego ucznia.

W następnej linii definiujemy listę uczniów w naszej szkole. Na naszej liście jest pięciu uczniów.

funkcja map() jest stosowana do zawartości listy student_roster Zmienna Pythona . Funkcja map() przyjmuje dwa argumenty: funkcję (w tym przypadku mergeNamesAndGrades) oraz obiekt iterowalny (studenci).

Metoda map() stosuje funkcję mergeNamesAndGrades() do każdego ucznia w naszym listy.

Konwertuj mapę Pythona na listę

Jednak nasz program nie jest jeszcze gotowy. Funkcja map() zwraca zmapowany obiekt , a nie naszą pełną listę. Jeśli w tym momencie wydrukujemy naszą zmienną student_roster, nasz kod zwróci dopasowany obiekt w następujący sposób:

To wyjście zostało wygenerowane, ponieważ funkcja map() zwraca swój własny obiekt, a nie listę. Jeśli więc chcemy wydrukować listę nazwisk uczniów, musimy przekonwertować naszą zmienną student_roster na listę. Oto kod, którego możemy użyć do wykonania tej akcji:

Nasz kod zwraca listę Python :

Zobaczmy inny przykład. Załóżmy, że chcemy przekonwertować nazwiska i oceny każdego ucznia na wielkie litery na naszej liście uczniów. Możemy użyć następującego kodu, aby zmienić wielkość liter w imionach i ocenach uczniów:

Nasz kod zwraca listę, po której możemy iterować:

W tym przykładzie mamy zdefiniował funkcję o nazwie changeCase. Ta funkcja zmieniła imię każdego ucznia na wielkie litery. Użyliśmy funkcji upper() Pythona, aby przekonwertować wielkość liter w każdej nazwie

Nasz program użył funkcji map() do wywołania changeCase() na każdym obiekcie w naszych iterable student_roster. Na koniec nasz program zwrócił poprawioną listę nazwisk uczniów pisanych wielkimi literami. Funkcja

Mapa Pythona z Lambdą

Funkcja map() Pythona może być używana z funkcją lambda do renderowania naszego bardziej wydajnego kodu.W poprzednich przykładach zadeklarowaliśmy nową funkcję, aby w jakiś sposób zmodyfikować nasze iterable .

Ale jeśli chcemy wykonać akcję na obiekcie iterowalnym tylko raz, nie ma potrzeby deklarowania nowej funkcji. Zamiast tego możemy użyć funkcji lambda Python, która jest małą anonimową funkcją

Funkcje lambda mogą być używane z map() dla małych funkcji, w których Nie chcę definiować nowej funkcji.

Ponieważ funkcje lambda są bardziej zwięzłe niż zwykłe funkcje, powinieneś próbować ich używać, kiedy tylko możesz. Użyj funkcji lambda dla prostych funkcji, które pomogą Ci poprawić czytelność kodu

Oto przykładowa lambda używana do wyciągnięcia listy nazwisk uczniów, tak jak to zrobiliśmy - to.

Nie zadeklarowaliśmy . Nowa funkcja do zapisywania nazwisk naszych uczniów wielkimi literami zamiast tego, użyliśmy lambda: s.upper (), która jest małą anonimową funkcją, która pozwala konwertować nazwiska naszych uczniów pisane wielkimi literami.

Nasz kod zwraca następujące dane:

Wnioski

Do zastosowania można użyć mapy ( ) Pythona konkretną funkcję do wszystkich elementów iterowalnego obiektu. Na przykład możesz użyć map(), aby przekonwertować małe litery na liście ciągów na wielkie. Możesz również użyć funkcji card(), aby pomnożyć listę liczb przez pewna ilość

W tym samouczku omówiliśmy, jak używać map() w Pythonie, aby zastosować funkcję do wszystkich elementów wewnątrz obiektu iterowalnego. Możesz użyć funkcji lambda Pythona z map()< /em>, aby tworzyć wydajniejszy kod.

Jesteś teraz wyposażony w Znajomość Pythona , której potrzebujesz, aby zacząć używać < em>map () jak szef.