Python | Funkcje Maketrans() i Translate()

| | | | |

maketrans ()

Funkcja maketrans () służy do budowania tabeli przejść, tj. określa listę znaków, które mają zostać zastąpione w całym ciągu, lub znaków do być usunięte z ciągu

Składnia: maketrans (str1, str2, str3)

Parametry:
str1: Określa listę znaków, które należy zastąpić.
str2: Określa listę znaków, którymi znaki należy zastąpić.
str3: Określa listę znaków, które należy usunąć.

Zwroty: Zwraca tabelę tłumaczeń, która określa konwersje, które mogą być używane przez translate ()

Tłumacz za pomocą maketrans ()

W przypadku tłumaczenia znaków w ciągu do wykonywania tłumaczeń służy translate (). Ta funkcja używa transformacji translacji określonej za pomocą maketrans ().

Składnia: translate (tabela, delstr)

Parametry:
tabela: Mapowanie tłumaczenia określone do wykonywania tłumaczeń.
delstr: Ciąg usuwania może być określony jako opcjonalny argument, który nie jest wymieniony w tabeli.

Zwraca: Zwraca ciąg argumentów po wykonaniu tłumaczeń przy użyciu tabeli tłumaczeń.

Nr kodu. 1: kod do tłumaczenia przy użyciu translate() i maketrans().


# kod demonstracyjny Python3
# tłumaczenia przy użyciu
# maketrans() i translate()


# uk Zestaw do tłumaczenia znaków

str1 = " wy "


# określ, aby zastąpić

str2 = "gf"


# usuń znaki

str3 = "u"


# target t string

trg = "weeksyourweeks"


# używanie maketrans () dla
# tłumaczenie buildów
# table

tab le = trg.maketrans (str1, str2, str3)


# Wydrukuj oryginalną linię

print ( "Ciąg przed tłumaczeniem to:" , end = "")

print (trg)

< br> # za pomocą translate() tłumaczyć.

print ( "Ciąg po przetłumaczeniu is: " , end = " ") < / p>

print (trg.translate (tabela))

Wyjście:

Ciąg przed tłumaczeniem to: weekyourweeks Ciąg po tłumaczeniu to: pythonengineering 

Tłumacz bez layouttrans()

Tłumaczenie można również uzyskać, określając słownik tłumaczeń i przekazując jako obiekt, który działa jako wyświetlacz. W takim przypadku maketrans () nie ma potrzeby wykonywania tłumaczeń.

Kod nr 2: kod do tłumaczenia bez layouttrans ().


# kod demonstracyjny Python3
# brak tłumaczeń
# maketrans ( )


# specyfikacja wyświetlania
# używając ASCII

tabela = { 119 : 103 , 121 : 102 , 117 : Brak }


# ciąg docelowy

trg = "weeksyourweeks"


# Drukuj oryginalną linię

print ( "Ciąg przed tłumaczeniem to:" , end = " ")

print (trg)


# using translate ( ) przetłumaczyć.

print ( "Ciąg po przetłumaczeniu is:" , end = " ")

print (trg.translate (tabela))

Wyjście:

Ciąg przed tłumaczeniem to: weekyourweeks Ciąg po przetłumaczeniu to: pythonengineering 

Aplikacja:
W wielu przypadkach podczas kodowania lub programowania mogą wystąpić błędy, te funkcje zapewniają prosty i szybki sposób ich wymiany i naprawy oraz mogą potencjalnie zaoszczędzić dużo czasu.

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method