Usuń listę Pythona()

| |

Składnia:

list_name.remove (obj) 

Parametry:

obj  - obiekt do usunięcia z listy 

Zwraca:

Metoda nie zwraca żadnej wartości, ale usuwa dany obiekt z Lista. 

Uwaga. Usuwa pierwsze wystąpienie elementu z listy.
Kod nr 1:


# Python3 program do demonstrowania użycia
# metoda usuwania ()# pierwsze wystąpienie 1 jest usuwane z listy

lista1 = [ 1 , 2 , 1 , 1 , 4 , 5 ]

list1.remove ( 1 )

print (lista1)


# usuwa ' ' z listy 2

lista2 = [ `a` , ` b` , `c` , ` d` ]

list2.remove ( `a` )

print (lista2)

Wyjście:

[2, 1, 1 , 4, 5] [`b`,` c`, `d `] 

Błąd:

Zwraca ValueError , gdy przekazanego obiektu nie ma na liście 

Kod nr 2:


# Program Python3 do wykrywania błędów w
# usuń () metoda


# usuwa ' e ' z listy 2

lista2 = [ `a` , ` b` , `c` , ` d` ]

list2.remove ( `e` )

print (lista2)

Wyjście:

Traceback (ostatnie ostatnie połączenie): Plik "/home/e35b642d8d5c06d24e9b31c7e7b9a7fa. py", wiersz 8, w list2.remove (`e`) ValueError: list.remove (x): x nie na liście 

Praktyczna aplikacja:
Gdy już odbierz listę, usuń wszystkie jedynki z listy i wydrukuj listę.

Kod nr 3:


# Program Python3 do praktycznego zastosowania
# usuń 1, aż wszystkie 1 zostaną usunięte z listy


lista1 = [ 1 , 2 , 3 , 4 , 1 , 1 , 1 , 4 , 5 ]


# pętla do usunięcia wszystkich jedynek

while (list1. liczba ( 1 )):

list1.remove ( 1 )

print (lista1)

Wyjście:

[2, 3, 4, 4, 5 ] 

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method