Matematyka podłoga i sufit matematyczny w JavaScript

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Funkcja ceil() Pythona zaokrągla liczbę do najbliższej liczby całkowitej lub całkowitej. Python floor() zaokrągla miejsca dziesiętne do najbliższej liczby całkowitej. Te dwie funkcje są częścią biblioteki matematycznej Pythona.

Podczas programowania w Pythonie możesz natknąć się na scenariusz, w którym chcesz zaokrąglić liczbę do najbliższej liczby całkowitej.

W tym miejscu do gry wchodzą metody Pythona math.floor () i math.ceil (). Możesz użyć math.floor() do obliczenia liczby całkowitej najbliższej liczbie dziesiętnej. Metoda math.ceil () zaokrągla liczbę do najbliższej liczby całkowitej.

W tym samouczku omówimy użycie podłogi i ceilu, aby zwrócić minimalną lub maksymalną wartość danej wartości. Esamineremo esempi di ciascuno di questi metodi in un programma for more funzionano.

Funzione Python Floor

Il metodo Python math.floor () arrotonda a number per difetto w intero pi√ sąsiada π. Ta metoda przyjmuje jeden argument: liczbę, którą chcesz zwrócić. W Pythonie 3 math.floor() zwraca wartość całkowitą.

Obliczanie dolnej granicy liczby jest powszechną funkcją matematyczną w Pythonie. Płaszczyzna liczby odnosi się do najbliższej liczby całkowitej Pythona , która jest mniejsza lub równa liczbie . Innymi słowy, dolny poziom liczby to liczba zaokrąglona do najbliższej wartości całkowitej.

Moduł matematyczny Pythona zawiera metodę, której można użyć do obliczenia dolnego poziomu liczby: matematyka.podłoga (). math.floor () akceptuje jeden parametr, czyli liczbę, której wartość piętra chcesz obliczyć.

Oto składnia floor () funkcja:

Funkcja podziału Pythona floor() jest częścią biblioteki matematycznej. Aby z niego skorzystać, musisz najpierw zaimportować bibliotekę matematyczną. Możesz zaimportować bibliotekę matematyczną do swojego programu za pomocą instrukcji importu Pythona .

Floor () Przykład Pythona

Powiedzmy, że pracujemy w takcie. Chcemy stworzyć kalkulator, który zaokrągla ilości zboża jakie mamy do dyspozycji do ich liczby najbliższej całkowitej. Ułatwia nam to określenie, ile kawy nam zostało.

Możemy zaokrąglić ilość ziaren do najbliższej liczby całkowitej za pomocą następującego kodu:

Nasz kod zwraca najmniejsza liczba całkowita najbliższa 250,92, czyli: 250.

W pierwszym wierszu importujemy bibliotekę matematyczną. Następnie definiujemy zmienną Pythona o nazwie ilość. Ta zmienna przechowuje ilość zboża, którą mamy na stanie. Używamy funkcji math.floor(), aby zaokrąglić zmienną ilość do najbliższej liczby całkowitej.

W tym przypadku liczba całkowita najbliższa 250,92 to równy 250. Nasz kod zwrócił 250.

Możemy użyć metody math.floor () na liczbach ujemnych. Załóżmy, że piszemy program, który oblicza, ile ziaren pozostało nam do końca miesiąca.

Nasz program przewidział, że biorąc pod uwagę dotychczasową liczbę sprzedaży, jesteśmy będzie mieć ujemną ilość fasoli. Innymi słowy, zabraknie nam fasoli. Wypisujemy wynik działania math.floor() do konsoli.

Chcemy zaokrąglić naszą wartość do najbliższej liczby całkowitej. To pozwoli nam poznać ilość ziaren do zamówienia, w zależności od aktualnego zapotrzebowania:

Nasz kod zwraca: -26.

Domyślne ustawienia programu do zaokrąglenia naszej wartości ujemnej do najbliższej liczby całkowitej, która w tym przypadku wynosi -26.

Pyt hon Ceil

Metoda math.ceil() to przeciwieństwo metody math.floor (). math.ceil () zaokrągla liczbę do najbliższej liczby całkowitej. Podobnie jak math.floor (), math.ceil () zwraca wartość całkowitą.

Podczas gdy floor zaokrągla liczbę do najbliższej liczby całkowitej, ceil zaokrągla liczbę do najbliższej liczby całkowitej.

Oto składnia metody math.ceil():

Składnia funkcji ceil jest taka sama jak w przypadku mat.floor (). Obie metody przyjmują jeden parametr: liczbę, którą chcesz proces za pomocą metody Funkcja ceil() zwraca maksymalną liczbę zmiennoprzecinkową lub najbliższy lar gest integer.

ceil() Przykład Pythona

Omówmy przykład metody math.ceil() w działaniu. Powiedzmy, że zdecydowaliśmy, że chcemy obliczyć maksymalną wartość dla każdej ilości ziarna. Innymi słowy, chcemy poznać najmniejszą całość nad każdą ilością fasoli. Chcemy to obliczyć, abyśmy wiedzieli, ile ziaren należy zamówić w naszej następnej przesyłce.

Możemy użyć następującego kodu, aby zaokrąglić ilość ziaren, które mamy do najbliższej liczby całkowitej:

div class = "wp -block-codemirror-blocks-code-block code -block ">

import math quantit = 22.15 round = math.ceil (ilość) print (round) 

Nasz kod zwraca: 23. Funkcja math.ceil() zaokrągliła naszą ilość do najbliższej liczby całkowitej nie mniejszej niż ilość, która w tym przypadku wynosi 23.

Podobnie możesz użyć math.ceil () dla liczb ujemnych. Użyjmy przykładowego programu, o którym mówiliśmy wcześniej, aby pokazać, jak to działa. Zamiast znaleźć minimalną wartość naszej pozostałej ilości, chcemy znaleźć wartość maksymalną. Moglibyśmy to zrobić za pomocą tego programu:

Nasz kod zwraca: -26. Nasz program zaokrąglił naszą projekcję ilości do najbliższej liczby całkowitej, która w tym przypadku wynosiła -26.

Python Floor Division i Ceil vs. Round

Metoda round() Pythona znajduje najbliższą liczbę, która może zawierać miejsca dziesiętne, podczas gdy math.floor () i < em> ceil () odpowiednio zaokrąglić do najbliższej liczby całkowitej ().

Jeśli chcesz zaokrąglić liczbę taką jak 105,2529 do dwóch miejsc po przecinku, użyj zaokrąglaj () zamiast podłoga () lub ceil ().

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, użyj okrągłego (), spójrz na nasz samouczek dotyczący Zaokrąglania w Pythonie .

Wnioski

math.floor () zaokrągla liczbę do najbliższej liczby całkowitej. Metoda math.ceil () zaokrągla liczbę do najbliższa liczba całkowita.

Ten samouczek został omówiony na temat korzystania z dwóch funkcji matematycznych. floor() i math.ceil() do zaokrąglania liczb w Pythonie. Przyjrzeliśmy się przykładowi każdej z tych metod w programie.

Aby dowiedzieć się więcej o kodowaniu w Pythonie, przeczytaj naszą Jak nauczyć się pomocy Pythona .