wartości Pythona

| | |

Składnia:

nazwa_słownika.values()

Parametry:
Brak parametrów

Zwraca:

zwraca listę wszystkich wartości „Ęã”Ęãdostępnych w danym słowniku. wartości „Ęã” zostały zapisane w odwrócony sposób. 

Błąd:

Ponieważ nie przekazujemy żadnych parametrów, nie ma miejsca na żaden błąd. 

Kod nr 1:


# program ilustracyjny Python3
# wartości „Ęã‚Ęã() metoda słownikowa# wartości numerycznych „Ęã ‚Ęã

słownik = { "raj" : 2 , "striver" : 3 , "vikram" : 4 }

print (dictionary.values ‚Ęã‚ Ęã())# wartości ciągu ‚Ęã‚Ęã

d ictionary = { "geeks" : "5" , "for" : "3" , "geeks " : " 5 " }

print (słownik.values ‚Ęã‚Ęã())

Wyjście:

dict_values ‚Ęã‚Ęã([2 , 3, 4]) dict_values ‚Ęã‚Ęã([`5`,`3`]) 

Praktyczne zastosowanie:
Podając imię i pensję, zwróć całkowite wynagrodzenie wszystkich pracowników.

Kod nr 2:

# Program ilustracyjny Python3
# wartości ‚Ęã‚Ęã() metoda definiowania całkowitego wynagrodzenia# tytułów i powiązanych wynagrodzenie

wynagrodzenie = { "raj" : 50000 , "striver" : 60000 , "vikram" : 5000 }


# przechowuje tylko pensje

list1 = salary.values ‚Ęã‚ Ęã()

print ( sum (list1) # prints suma wszystkich wynagrodzeń

Wyjście:

115000 

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers

News


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method