Usuń ostatni znak z ciągu JavaScript

| | | | | |

Ciągi to obiekty iteracyjne. Oznacza to, że możesz uzyskać dostęp do ich wartości za pomocą i krojenia . Techniki te pozwalają odzyskać pojedynczy znak lub zakres znaków z ciągu.

W tym przewodniku omówimy, jak usunąć ostatni znak z ciągu Pythona. Przyjrzymy się przykładowi usuwania ostatniego znaku z ciągu, abyś mógł dowiedzieć się, jak to zrobić w

Python: kod. Usuń ostatni znak z ciągu

Chcemy stworzyć program usuwający ostatni znak z identyfikatora pracownika. Ten znak mówi nam, w którym dziale pracuje pracownik.

Na przykład wartość „M” mówi nam, że pracownik pracuje w dziale marketingu. Usuniemy tę postać, ponieważ została zastąpiona przez nowy system śledzenia z działu, w którym pracuje pracownik.

Zacznijmy od poproszenia użytkownika o wprowadzenie identyfikatora pracownika za pomocą wpis metody () :

Następnie usuwamy ostatni znak identyfikatora:

[: -1] to operacja cięcia ciągów , która usuwa ostatni znak z listy. Używamy indeksowania ujemnego do pobierania elementów z końca ciągu. Teraz wyświetl nowy identyfikator w konsoli pracownika:

statement.format () zastępuje nawiasy klamrowe w naszym ciągu. Na nowy identyfikator pracownika Uruchommy nasz kod i zobaczmy, co się stanie:

Nasz program usuwa ostatnią wartość z identyfikatora pracownika

Jeszcze nie skończyliśmy. Jeśli użytkownik wprowadzi pustą wartość, nasz program zwróci:.

musimy. aby zrobić to bardziej wdzięcznie, musimy odciąć identyfikator pracownika, jeśli ma więcej niż dwa znaki. W przeciwnym przypadku nasz program poinformuje użytkownika, że musi wprowadzić prawidłową nazwę użytkownika

Definiujemy & bdquo;. if " sprawdzający długość identyfikatora:

Albo użyj len(), aby znaleźć. Długość identyfikatora pracownika. Jeśli długość tego identyfikatora jest większa niż „1”, nasz Instrukcja if jest wykonywana. w przeciwnym razie wykonywana jest instrukcja "inne"

Uruchamiamy nasz program w Pythonie i określamy identyfikator krótszy niż dwa znaki.

Nasz kod informuje nas że musimy wybrać prawidłowy identyfikator.

Składnia podziału umożliwia usunięcie ostatniego znaku z obiektu ciągu Pythona. trzeba zrobić, to określić ciąg i dołączyć [: -1] po ciągu. Jesteś teraz gotowy do usunięcia ostatniego znaku z łańcucha Pythona jak ekspert!

Usuń ostatni znak z ciągu JavaScript exp: Questions

Usuń ostatni znak z ciągu JavaScript find: Questions

Shop

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Best laptop for Zoom

$499

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers

News

Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method