Python | Konwertuj ciąg na listę krotek

| | | | |

Metoda nr 1: Używanie pętli + split() + replace()
Jest to metoda brutalnej siły do wykonania tego zadania. W tym celu wykonujemy zadanie wyodrębniania i ponownego konwertowania krotek na listę w pętli za pomocą funkcji split() i replace().


# Kod Python3 demonstrujący, jak to działa
# Konwertuj ciąg na listę krotek
# using loop + replace() + split()


# ciąg inicjujący

test_str = "(1, 3, 4), (5, 6, 4), (1, 3, 6) "


# drukuj oryginalny wiersz

print ( "The oryginalny ciąg to:" + test_str)


# Konwertuj ciąg na listę krotek
# używając pętli + replace() + split()

res = []

temp = []

dla token in test_str.split ( "," ):

num = int (token.replace ( "(" , " "). replace (" ) "," "))

temp.append (num)

if ")" w token:

res.append ( krotka (temp))

temp = []


# wynik wydruku

print ( "Lista po konwersji z ciągu:" + str (odp. ))

Dane wyjściowe:

Oryginalny ciąg to: (1, 3, 4), (5, 6 , 4), (1, 3, 6) Lista po rozmowie jon z ciągu: [(1, 3, 4), (5, 6, 4), (1, 3, 6) ] 

Metoda nr 2: Użycie eval()
Ta wbudowana funkcja może być również użyta do wykonania tego zadania. Ta funkcja wewnętrznie ocenia ciąg i zwraca przetransformowaną listę krotek zgodnie z potrzebami.


# Kod Python3 demonstrujący, jak to działa
# Konwertuj ciąg na listę krotek
# używając eval()


# ciąg inicjujący

test_str = "(1, 3, 4), (5, 6, 4), (1, 3, 6)"


# wydrukuj oryginalną linię

print ( "Oryginalny ciąg to:" + test_str)


# Konwertuj ciąg na listę krotek
# using eval()

res = lista ( eval (test_str))


# wynik wydruku

print ( "Lista po konwersji z ciągu:" + str (res))

Dane wyjściowe:

Oryginalny ciąg jest: (1, 3, 4), (5, 6, 4), (1, 3, 6) Lista po konwersji z ciągu: [(1, 3, 4 ), (5, 6, 4), (1 , 3, 6)] 

Python | Konwertuj ciąg na listę krotek Python functions: Questions

Python | Konwertuj ciąg na listę krotek sin: Questions

Shop

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Best laptop for Zoom

$499

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers

Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method