Python | Utwórz listę ciągów wyrównania dla zakresu N

| | | |

Metoda nr 1: Korzystanie ze zrozumienia listy + zfill()
Do wykonania tego zadania można użyć kombinacji powyższych funkcji. W tym celu wykonujemy zadanie dodawania liczb za pomocą rozumienia listy, a zfill () dba o długość wymaganą do każdej linii.


# Kod Python3 demonstrujący, jak to działa
# Konstruuj N Range Equilength String lista
# przy użyciu rozumienia listy + zfill ()


# zainicjuj N

N = 6

< br> # print N

print ( " Liczba wymaganych elementów: " + str (N))


# zainicjuj K

K = 3


# Konstruuj N Range Equilength String list
# używając zrozumienia listy +
zfill ()

res = [ str (ele) .zfill (K) for ele w zakresie (N)]


# wynik drukowania

print ( "K Lista ciągów zakresu długości:" + str (res))

Dane wyjściowe:

Wymagana liczba elementów: 6 K Lista ciągów zakresu długości: [`000`,` 001`, `002`,`003`,`004`,`005`] 

Metoda nr 2: Użycie map () + formatowanie ciągu
To zadanie można również wykonać za pomocą powyższych funkcji. W tym celu rozszerzamy logikę długości za pomocą formatowania ciągów. Służy do wykreślania zakresu N.


# Kod Python3, aby zademonstrować, jak to działa
# Construct N Range Equilength String lista
# przy użyciu mapy () + formatowanie ciągu


# zainicjuj N

N = 6


# print N

print ( "Liczba wymaganych elementów: " + str (N))


# zainicjować K

K = 3


# Konstrukcja N Lista Równodługości zakresu ciągów
# za pomocą map() + formatowanie ciągu

temp = `{:0` + str (K) + `}`

res = lista ( map (temp. format , zakres (N)))


# wynik wydruku

print ( "K Lista ciągów zakresu długości:" + str (res))

Dane wyjściowe:

Wymagana liczba elementów: 6 K Lista ciągów zakresu długości: [` 000`, `001`,` 002`, `003`,` 004`, `005`] 

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers

News


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method