JavaScript Sprawdź, czy plik istnieje

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Metoda os.path.isdir() Pythona sprawdza, czy katalog istnieje. os.path.isfile() sprawdza, czy plik istnieje. Obie te metody są częścią biblioteki systemu operacyjnego Pythona.

Sprawdzanie istnienia określonego pliku lub katalogu ma wiele zastosowań w Pythonie. Moduł os zawiera trzy metody, których można użyć do sprawdzenia, czy dany plik lub katalog istnieje: isfile (), isdir () i istnieje ().

W tym przewodniku zobaczymy, jak sprawdzić, czy określony plik lub katalog istnieje za pomocą isfile (), isdir () i < em>istnieje () w Pythonie. Przeanalizujemy kilka przykładów każdej z tych metod w działaniu, aby zilustrować, jak one działają.

Aktualizacja systemu operacyjnego

moduł systemu operacyjnego wbudowany w Pythona umożliwia dostęp do funkcji systemu operacyjnego w kodzie.

Os jest modułem Pythona, co oznacza, że przed jego użyciem musimy zaimportować moduł do naszego kodu. Użyjemy funkcji path point modułu, aby sprawdzić, czy istnieją określone pliki lub katalogi. Wystarczy zaimportować moduł os.path.

Możemy to zrobić za pomocą instrukcji importu Pythona :

Python Sprawdź, czy plik istnieje

Metoda os.path.isfile() sprawdza, czy plik istnieje w Pythonie. os.path.isfile() zwraca True lub False, w zależności od tego, czy plik można znaleźć. Ta metoda zwraca wartość False, jeśli określisz katalog jako argument.

Oto składnia metody isfile():

isfile() przyjmuje jeden argument: nazwę pliku, który chcesz sprawdzić. " Ścieżka " reprezentuje ścieżkę do pliku w poprzednim przykładzie. Zobaczmy na przykładzie, jak sprawdzić, czy plik istnieje w Pythonie.

Sprawdź, czy Przykładowy plik Pythona istnieje

Powiedzmy, że tworzymy program, który analizuje dane o uprawach awokado dla lokalnej farmy. Zanim przeprowadzimy naszą analizę, chcemy sprawdzić, czy mamy przetworzony plik, w którym możemy przechowywać nasze przeanalizowane danych. Jeśli plik nie istnieje, będziemy musieli go utworzyć.

Nasz przetworzony plik powinien mieć nazwę . /final_data.csv. Do sprawdzenia możemy użyć następującego kodu jeśli ten plik istnieje:

Jeśli nasza ścieżka do pliku istnieje, nasz kod zwróci wartość szczupła wartość Pythona Prawda. Jeśli nie ma istniejącego pliku (i nie ma istniejącej ścieżki do pliku), nasz kod zwróci False.

Metoda isfile() działa tylko dla plików ; nie działa dla katalogów. Jeśli użyjesz isfile() do sprawdzenia, czy katalog istnieje, metoda zwróci False. Oto przykład isfile() używany do sprawdzenia, czy katalog istnieje:

Nasz kod zwraca: False.

Python Sprawdź, czy katalog Istnieje

Metoda os.path.isdir() Pythona sprawdza, czy katalog istnieje. Zwraca False, jeśli określisz ścieżkę do pliku lub katalogu, który nie istnieje. Jeśli katalog istnieje, isdir() zwraca True.

Oto składnia metody isdir():

Metoda isdir() przyjmuje jeden argument: katalog, który chcesz sprawdzić.

Sprawdź, czy katalog istnieje Przykład Pythona

Powiedzmy, że chcemy sprawdzić, czy istnieje folder final_data_folder. Planujemy używać tego katalogu do przechowywania danych przetwarzanych przez nasz program do analizy danych prawników.

Możemy użyć następującego kodu, aby sprawdzić, czy ten katalog istnieje:

Nasz katalog istnieje, więc nasz program zwraca Prawda.

Jeśli spróbujesz użyć isdir() do sprawdzenia, czy plik istnieje, metoda zwróci False. Jest to podobne do tego, jak metoda isfile() odpowiada na katalogi.

Sprawdź, czy określony plik lub katalog istnieje w Pythonie

W Pythonie możesz sprawdzić, czy pewne pliki lub katalogi istnieją odpowiednio za pomocą isfile () i isdir ().

Jeśli jednak używasz isfile () aby sprawdzić, czy dany katalog istnieje, metoda zwróci False. Podobnie, jeśli użyjesz if isdir() do sprawdzenia, czy dany plik istnieje, metoda zwróci False.

Ale co, jeśli chcesz sprawdzić, czy istnieje określony katalog plików lub? Aby wykonać tę czynność, możesz użyć metody os.path.exists ().

Powiedzmy, że chcesz wiedzieć, czy ./final_data_2020.csv istnieje. Możesz użyć następującego kodu, aby sprawdzić, czy ten plik istnieje:

Nasz plik istnieje, więc nasz program zwraca wartość True.

Ponadto, jeśli chcemy sprawdzić, czy katalog ./final_data istnieje, możemy użyć os.path.exists () również w tym celu, w następujący sposób:

Nasz katalog final_data istnieje w naszym przykładzie, więc nasz kod zwraca Prawda.

Wniosek

Podczas pracy w Pythonie możesz chcieć sprawdzić, czy istnieją pewne pliki i/lub katalogi, zanim pozwolisz programowi na kontynuowanie. Umożliwiają to metody isfile (), isdir () i exist ().

Poniższa tabela podsumowuje, kiedy użyć funkcji w Pythonie, której należy użyć, aby określić, czy istnieją określone pliki lub katalogi:

Pamiętaj, że przed użyciem tych funkcji musisz najpierw zaimportować moduł pathpoint Python OS. Aby to zrobić, użyj następującego kodu: import os .path.

Przeczytaj nasz artykuł Jak nauczyć się Pythona , aby uzyskać wskazówki, jak nauczyć się umiejętności mistrz Pythona.

Funkcja Co określa funkcję
os.path.isfile („plik”) `plik` istnieje?
os.path.isdir (`katalog`) Czy `katalog` istnieje?
os.path.exists (`plik / katalog`) `plik / katalog` istnieje?