Python | Sprawdź ciąg zmiennoprzecinkowy

| | | |

Metoda nr 1: Użycie isdigit() + replace()
Do wykonania tego zadania używana jest kombinacja powyższych funkcji. Działa to w 2 krokach, najpierw usuwana jest wartość punktowa i ciąg jest łączony w cyfrę, a następnie jest weryfikowany. Minusem jest to, że nie sprawdza potencjalnych wartości wykładników, które mogą również tworzyć liczbę zmiennoprzecinkową.


# Kod demonstracyjny Python3
# Sprawdź ciąg zmiennoprzecinkowy
# używając isdigit() + replace()


# ciąg inicjujący

test_string = "45.657"


# wydrukuj oryginalną linię

print ( "Oryginalny ciąg:" + str (ciąg_testowy))


# za pomocą isdigit() + replace()
# Sprawdź ciąg zmiennoprzecinkowy

< klasa kodu = "plain"> res = test_string.replace ( ` .` , ``, 1 ). isdigit ()


# wynik wydruku

print ( "Czy string jest możliwą liczbą zmiennoprzecinkową?: " + str (res))

Dane wyjściowe:

Oryginalny ciąg: 45.657 Czy ciąg jest możliwą liczbą zmiennoprzecinkową?: Prawda 

Metoda nr 2: Użycie float() + obsługa wyjątków
To zadanie można również wykonać za pomocą funkcji zmiennoprzecinkowej, która próbuje przekonwertować ciąg na wartość zmiennoprzecinkową, a jej niepowodzenie zapewnia, że nie jest to potencjalna wartość zmiennoprzecinkowa.

< br>

# Kod demonstracyjny Python3
# Sprawdź ciąg zmiennoprzecinkowy
# using float()


# ciąg inicjujący

test_string = "45.657"


# drukuj oryginalną linię

print ( "Oryginalny ciąg:" + str (ciąg_testowy))


# using float()
# Sprawdź ciąg float

spróbuj :

float (test_string)

res = True

z wyjątkiem :

print ( "Not a float" )

res = False


# wynik drukowania

print ( "Czy ciąg jest możliwą liczbą zmiennoprzecinkową?: " + str (res))

Dane wyjściowe:

Oryginalny ciąg: 45.657 Czy łańcuch jest możliwą liczbą zmiennoprzecinkową?: Prawda 

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers

News


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method