Obiekt Javascript ma atrybut

| | | | | | |
Listy

Python nie mogą być dzielone na osobne listy na podstawie znaków, które pojawiają się w wartościach listy. Różni się to od ciągów, których wartości „Ęã” mogą być oddzielone na liście.

Jeśli spróbujesz użyć split() na liście, wyświetlany jest błąd „attributeerror: „list” obiekt nie ma atrybutu „split”.

W tym przewodniku wyjaśnimy, co oznacza ten błąd i dlaczego może znaleźć to w twoim kodzie. Przyjrzymy się również przykładowemu scenariuszowi, aby pomóc Ci zrozumieć, jak naprawić ten błąd.

Błąd atrybutu: obiekt „lista” nie ma atrybutu „podział”

Ten błąd informuje nas że próbujemy użyć funkcji, która nie jest dostępna w zestawieniach.

split() dzieli ciąg na lista . Łańcuch jest przerywany w każdym punkcie, w którym pojawia się znak separatora. Na przykład możesz podzielić ciąg na listę zawierającą wszystkie wartości „Ęã”Ę, które pojawiają się po przecinku i spacji (","):

Nasz kod oddziela ciąg „ciasta” między pozycjami, w których znajduje się przecinek, po którym następuje spacja. Wartości te są następnie dodawane do listy o nazwie „cake_list”. Nasz kod zwraca:

Operacja split() działa tylko na ciągach.

Przykładowy scenariusz

Mamy plik split(), aby podzielić wartości „Ęã”Ęãw każdym rekordzie, tak aby można było uzyskać dostęp do nazw w każdym sektorze.

Używamy [ 0] składnia indeksu , aby uzyskać dostęp do pierwszego elementu rekordu. To jest nazwa ciasta .

Uruchommy nasz kod i zobaczmy, co się stanie:

Nasz kod, zgodnie z oczekiwaniami, zgłasza błąd.

Rozwiązanie

Spróbujmy użyć split() na liście.Wypisujemy zawartość „ciastek” na konsoli:

Nasz kod zwraca:

Nasz kod nie może oddzielić dodatkowej listy od list za pomocą split () . Dzieje się tak, ponieważ listy są już oddzielone przecinkami. Zamiast tego powinniśmy użyć metody split() dla każdego elementu na naszej liście.

Możemy to zrobić za pomocą pętla for , aby przejść przez każdą linię w pliku „cakes.csv”:

Zainicjowaliśmy pętlę for, która przechodzi przez każdy wiersz zmiennej " ciastka " . Używamy metody split(), aby podzielić każdą wartość ciągu na liście przez wzorzec ciągu „, . Oznacza to, że nazwy ciast, ceny i status wegetariański muszą być podzielone na listę.

W ostatnim wierszu naszego kodu używamy split_lines [0] do wyświetlenia pierwszego elementu każdej nowej listy. Jest to to samo, co nazwę każdego ciasta. Spróbujmy uruchomić nasz kod:

Nasz kod pomyślnie drukuje listę ciastek. Dzieje się tak, ponieważ nie rozdzieliliśmy listy. Używamy split() do oddzielenia wszystkich elementów każdego ciągu, który pojawia się w naszym lista.

Wniosek

Błąd „attributeerror: lista obiektów „nie ma” podzielonych atrybutów „Błąd jest generowany, gdy próbujesz podzielić listę na wiele list za pomocą metody split().

Rozwiąż ten błąd, upewniając się, że używasz tylko split() w ciągu. Jeśli czytasz plik w programie, pamiętaj, aby użyć split() w każdym wierszu pliku, a nie listy wszystkich wierszy.

Ty są teraz gotowi naprawić ten powszechny błąd Pythona jak profesjonalista!

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method