Python | Dodaj sufiks/prefiks do ciągów na liście

| | | |

Metoda: użycie + operatora + rozumienie listy

W tym zadaniu po prostu dodajemy ciąg do tylnej lub przedniej pozycji za pomocą + operator, a do iteracji po wszystkich elementach używane jest rozumienie listy.


< td class = "code">

# Kod Python3 demonstrujący, jak to działa
# Dodaj sufiks / prefiks do wierszy w list
# Korzystanie z listy tłumaczeń + operator & quot; + & quot;


# lista inicjująca

test_list = [ `a` , `b` , ` c` , `d` ]


# lista drukowania

print ( "Oryginalna lista:" + str (test_list))


# inicjalizacja append_str

append_str = `gfg`


# Dodaj sufiks / prefiks do linii na liście

pre_res = [append_str + sub for sub in test_list]

suf_res = [sub + append_str for sub in test_list]


# Wydrukuj wynik

drukuj ( "lista po prefiksie additi on:" + str (pre_res))

print ( "lista po dodaniu sufiksu:" + str (suf_res))

Dane wyjściowe:

Oryginalna lista: [`a`, `b`,` c`, `d`] lista po dodaniu prefiksu: [`gfga` , `gfgb`, `gfgc`, `gfgd`] dodawanie po iksach listy: [`agfg`, `bgfg`,`cgfg`,`dgfg`] 

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method