Python | Dodaj sufiks/prefiks do ciągów na liście

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Metoda: użycie + operatora + rozumienie listy

W tym zadaniu po prostu dodajemy ciąg do tylnej lub przedniej pozycji za pomocą + operator, a do iteracji po wszystkich elementach używane jest rozumienie listy.


< td class = "code">

# Kod Python3 demonstrujący, jak to działa
# Dodaj sufiks / prefiks do wierszy w list
# Korzystanie z listy tłumaczeń + operator & quot; + & quot;


# lista inicjująca

test_list = [ `a` , `b` , ` c` , `d` ]


# lista drukowania

print ( "Oryginalna lista:" + str (test_list))


# inicjalizacja append_str

append_str = `gfg`


# Dodaj sufiks / prefiks do linii na liście

pre_res = [append_str + sub for sub in test_list]

suf_res = [sub + append_str for sub in test_list]


# Wydrukuj wynik

drukuj ( "lista po prefiksie additi on:" + str (pre_res))

print ( "lista po dodaniu sufiksu:" + str (suf_res))

Dane wyjściowe:

Oryginalna lista: [`a`, `b`,` c`, `d`] lista po dodaniu prefiksu: [`gfga` , `gfgb`, `gfgc`, `gfgd`] dodawanie po iksach listy: [`agfg`, `bgfg`,`cgfg`,`dgfg`]