Python | Dodaj podciąg w określonym indeksie

| | | | | | | | | | | |

Metoda nr 1: Korzystanie z dzielenia listy

To zadanie można wykonać za pomocą dzielenia listy. Robiąc to, po prostu dzielimy listę na dwie części, dzieląc ją w docelowej pozycji, a następnie ponownie ją łącząc po wstawieniu docelowego podciągu w środku.


# Kod demonstracyjny Python3
# Dodaj podciąg w określonym indeksie
# używając dzielenia listy


# ciąg inicjujący

test_string = `geeksgeeks`


# inicjowanie add_string

add_string = "for"


#print oryginalnych ciągów

print ( "Oryginalny ciąg: " + test_string)


# print dodaj linię

print ( "Dodaj ciąg:" + add_string)


# inicjalizacja N

N = 5


# przy użyciu dzielenia listy
# Dodaj podciąg w określonym indeksie

res = test_string [: N] + add_string + test_string [N:]


# wynik wydruku

print ( "Ciąg po wykonaniu dodawania:" + str (res) )

Dane wyjściowe:

Oryginalny ciąg: geeksgeeks Dodaj ciąg: for Ciąg po dodaniu: pythonengineering 

Metoda nr 2: Użycie join() + list() + insert()

Kolejny możliwy hack, który można zrobić, ponieważ następnym problemem jest przekonwertowanie ciągu na listę i dołączenie ciągu w określonej pozycji, a następnie wykonanie połączenia.


# Kod demonstracyjny Python3
# Dodaj podciąg w określonym indeksie
# za pomocą join ( ) + list () + insert ()


# ciąg inicjujący

test_string = `geeksgeeks`


# inicjowanie add_string

add_string = "for"


# drukuj oryginalną linię

print ( "Oryginalny ciąg:" + test_string)


# drukuj dodaj linię

print ( "Dodaj ciąg:" + add_string)


# inicjalizacja N

N = 5


# przy użyciu join() + list() + insert()
# Dodaj podciąg w określonym indeksie

res = list (test_string)

res.insert (N, add_string)

res = `` .join (res)


# wynik wydruku

print ( "Ciąg po wykonaniu dodawania:" + str (res))

Wyjście:

Oryginalny ciąg: geeksgeeks Ciąg add: for Ciąg po wykonaniu dodawania: pythonengi mruczący