Python | Dodaj końcowe zera do ciągu

| | | | | | | | | | | |

Metoda nr 1: Używanie rjust()

Funkcja rjust oferuje jednowierszowy sposób na wykonanie tego konkretnego zadania. Dzięki temu można go łatwo zastosować do dowolnej linii, którą musimy wypełnić. Możemy określić wymaganą ilość dopełnienia.


# Kod demonstracyjny Python3
# dodawanie wiodących zer
# using rjust()


# ciąg inicjujący

test_string = `GFG`


# wypisz oryginalny ciąg

print ( "Oryginalny ciąg:" + str (test_string))


Liczba wymaganych zer

N = 4


# us ing rjust ()
# dodanie wiodącego zera

res = test_string.rjust (N + długość (test_string), `0` )


# wynik wydruku

print ( "Ciąg po dodaniu wiodących zer:" + str (res))

Dane wyjściowe:

Oryginalny ciąg: GFG Ciąg po dodaniu wiodących zer: 0000GFG 

Metoda nr 2: Użycie zfill()

Jest to kolejny sposób na wykonanie tego konkretnego zadania, w tej funkcji nie musimy określać litery, którą musimy wypełnić, ta funkcja służy wyłącznie do wypełniania zer w środku i dlatego jest zalecana.


# kod Python3 do demonstracji
# dodawanie zer wiodących < br> # przy użyciu zfill ()


# ciąg inicjujący

test_string = `GFG`


# print oryginalny wiersz

print ( "The oryginalny ciąg:" + str (test_string))


Liczba wymaganych zer

N = 4


# przy użyciu zfill ()
# dodaj początkowe zero

res = test_string. zfill (N + len (test_string))


# wynik wydruku < / p>

print ( "Ciąg po dodaniu wiodących zer:" < / c ode> + str (res))

Dane wyjściowe:

Oryginalny ciąg: GFG Ciąg po dodaniu wiodące zera: 0000GFG