Python | Dodaj końcowe zera do ciągu

| | | |

Metoda nr 1: Używanie rjust()

Funkcja rjust oferuje jednowierszowy sposób na wykonanie tego konkretnego zadania. Dzięki temu można go łatwo zastosować do dowolnej linii, którą musimy wypełnić. Możemy określić wymaganą ilość dopełnienia.


# Kod demonstracyjny Python3
# dodawanie wiodących zer
# using rjust()


# ciąg inicjujący

test_string = `GFG`


# wypisz oryginalny ciąg

print ( "Oryginalny ciąg:" + str (test_string))


Liczba wymaganych zer

N = 4


# us ing rjust ()
# dodanie wiodącego zera

res = test_string.rjust (N + długość (test_string), `0` )


# wynik wydruku

print ( "Ciąg po dodaniu wiodących zer:" + str (res))

Dane wyjściowe:

Oryginalny ciąg: GFG Ciąg po dodaniu wiodących zer: 0000GFG 

Metoda nr 2: Użycie zfill()

Jest to kolejny sposób na wykonanie tego konkretnego zadania, w tej funkcji nie musimy określać litery, którą musimy wypełnić, ta funkcja służy wyłącznie do wypełniania zer w środku i dlatego jest zalecana.


# kod Python3 do demonstracji
# dodawanie zer wiodących < br> # przy użyciu zfill ()


# ciąg inicjujący

test_string = `GFG`


# print oryginalny wiersz

print ( "The oryginalny ciąg:" + str (test_string))


Liczba wymaganych zer

N = 4


# przy użyciu zfill ()
# dodaj początkowe zero

res = test_string. zfill (N + len (test_string))


# wynik wydruku < / p>

print ( "Ciąg po dodaniu wiodących zer:" < / c ode> + str (res))

Dane wyjściowe:

Oryginalny ciąg: GFG Ciąg po dodaniu wiodące zera: 0000GFG 

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method