Jednostka PHP | AssertDirectoryIsReadable() Funkcja

| | | | | | | | | | | | | |
Składnia:
assertDirectoryIsReadable (liczba całkowita $katalog, łańcuch $wiadomość = ``) 
Parametry: ta funkcja przyjmuje dwa parametry, jak pokazano w powyższej składni. Parametry są opisane poniżej:
  • $directory: ten parametr jest ciągiem znaków reprezentującym ścieżkę katalogu.
  • $message: ten parametr przyjmuje wartość ciągu. Gdy przypadek testowy nie powiódł się, ten komunikat tekstowy był wyświetlany jako komunikat o błędzie.
Poniższe programy ilustrują funkcję attachDirectoryIsReadable() w PHPUnit: Program 1: < tr> użyj PHPUnitFrameworkTestCase; klasa GeeksPhpunitTestCase rozszerza TestCase { public funkcja testNegativeTestcaseForAssertDirectoryIsReadable() { $directoryPath = " / home / shivam / Dokumenty / phpunit / nieczytelne " ; // Wstaw funkcję, aby sprawdzić, czy podany // ścieżka katalogu istnieje i można ją odczytać $this -> attachDirectoryIsReadable ( $directoryPath , " directoryPath istnieje i jest czytelny ” ); } }
?>
Wyjście:
PHPUnit 8.2.5 autorstwa Sebastiana Bergmanna i współtwórcy. F 1/1 (100%) Czas: 89 ms, Pamięć: 10,00 MB Wystąpił 1 błąd: 1) GeeksPhpunitTestCase::testNegativeTestcaseForAssertDirectoryIsReadable directoryPath istnieje i można go odczytać Nie powiodło się stwierdzenie, że istnieje katalog "/home/shivam/Dokumenty/inżynier/pgp". /home/shivam/Dokumenty/inżynier/phpunit/abc.php:13 AWARII! Testy: 1, Asercje: 1, Błędy: 1. 
Program 2: użyj PHPUnitFrameworkTestCase; klasa GeeksPhpunitTestCase rozszerza TestCase { public funkcja testPositiveTestcaseForAssertDirectoryIsReadable() { $directoryPath = " / home / shivam / Dokumenty / inżynier " ; // Wstaw funkcję, aby sprawdzić, czy // ścieżka katalogu istnieje i można ją odczytać $this -> attachDirectoryIsReadable ( $directoryPath , "directoryPath istnieje i można go odczytać" ); } }
?>
< b>Wyjście:
PHPUnit 8.2.5 autorstwa Sebastiana Bergmanna i współpracowników. ... 1/1 (100%) Czas: 67 ms, Pamięć: 10,00 MB OK (1 test, 1 asercja) 
Uwaga: Aby uruchomić testy z PHPUnit kroki należy od tutaj . Dodatkowo attachDirectoryIsReadable() jest obsługiwana przez phpunit 7 i nowsze.