Funkcja PHP Zip_entry_name()

| | | | | | | | | | | | | | | |
Składnia:
ciąg zip_entry_name ($zip_entry)
Parametry:Ta funkcja przyjmuje jeden parametr, $zip_entry, co jest wymagane. Używane do określenia zasobu rekordu zip.Zwrócona wartość:Zwraca nazwę rekordu archiwum zip w przypadku powodzenia.Błędy i wyjątki:
 • Zip_entry_name() zwraca nazwę archiwum zip tylko w przypadku powodzenia, w przeciwnym razie zwraca ostrzeżenie PHP.
 • Funkcja zip_entry_name() zwraca ER_OPEN, jeśli archiwum zip jest nieprawidłowe.
 • Funkcja zip_entry_name() zwraca błąd ER_NOZIP, jeśli Archiwum zip jest puste.
Następujące programy ilustrują funkcję zip_entry_name() w PHP:Program 1: Załóżmy, że plik zip article.zip zawiera następujący plik:
content.xlsx
// Otwórz plik zip$zip_handle = zip_open ( " C: /xampp/htdocs/article.zip " );
// Odczytaj archiwum zip $ zip_entry = zip_read ( $zip_handle );
// Czytaj zip nazwa archiwum $plik = zip_entry_name ( $zip_entry ); echo ( "Nazwa pliku:" . $file );
// Zamknij archiwum zipzip_close ( $zip_handle ); ?>
Wyjście:
Nazwa pliku: artykuł / content.xlsx
Program 2: Załóżmy, że artykuł jest plikiem zip. zip zawiera następujące pliki i katalogi:

Katalog: img
 • engineerforengineer.png
 • engineerforengineer1.png
 • content.xlsx< br>gfg.pdf
  obraz.jpeg
  // Otwórz plik zip$zip_handle = zip_open ( "C: /xampp/htdocs/article.zip" ); if ( is_resource ( $zip_handle )) { while ( $zip_entry = zip_read ( $zip_handle )) { $plik = zip_entry_name ( $zip_entry ); // Sprawdź nazwę pliku wpisu archiwum zip $file_name = zip_entry_name ( $zip_entry ); echo ( "Nazwa pliku:" . $file_name . " < br > " ); }
  // zamknij archiwum zip zip_close ( $zip_handle ); }
  else echo ( "Nie można odczytać archiwum ZIP . " ); ?>
  Wyjście:
  Nazwa pliku: artykuł / content.xlsx Nazwa pliku: article / gfg.pdf Nazwa pliku: article / image.jpeg Nazwa pliku: article / img / Nazwa pliku: article / img / engineerforengineer.png Nazwa pliku: article / img / engineerforengineer1.png
  Powiązane artykuły:
  • PHP | Funkcja Zip_read()
  • PHP | Funkcja Zip_close()
  • PHP | Funkcja Zip_entry_close()
  • PHP | Funkcja Zip_entry_compressedsize()
  Link: http://php.net/manual/en/function.zip-nazwa-wpisu.php