Funkcja PHP Zip_entry_close()

| | | | | | | | | | | | |
Składnia:
bool zip_entry_close ($zip_entry)
Parametry:Funkcja zip_entry_close() przyjmuje jeden parametr $zip_entry. Jest to parametr wymagany i określa zasób zapisu zip.Wartość zwracana:Zwraca prawdę w przypadku sukcesu lub fałsz w przypadku niepowodzenia.Błędy i wyjątki:
  • Zip archiwum, które ma zostać zamknięte, musi być najpierw otwarte za pomocą funkcji PHP zip_entry_open(), w przeciwnym razie funkcja PHP zip_entry_close() wygeneruje ostrzeżenie PHP.
  • Funkcja zip_entry_close() zwraca błąd ER_OPEN, jeśli archiwum zip jest nieprawidłowe.
  • Funkcja zip_entry_close() zwraca błąd ER_NOZIP, jeśli archiwum zip jest puste.
Załóżmy, że plik zip article.zip zawiera następujący plik:
content.xlsx Następujące programy ilustrują funkcję zip_entry_close() w PHP:Program 1:
// Otwórz archiwum zip$zip_handle = zip_open ( " C: /xampp/htdocs/article.zip" ); $zip_entry = zip_read ( $zip_handle );
// Otwórz archiwum zipzip_entry_open ( $zip_handle , $zip_entry , "rb" ); $plik = zip_entry_name ( $zip_entry );
// Zamknij archiwum zip $flag = zip_entry_close ( $zip_entry ); if ( $flag == true) echo ( " Archiwum wpisów Zip: " . $file . " zostało pomyślnie zamknięte. " ); inne echo ( " Archiwum wpisów Zip: " . $file . "nie można zamknąć." ); zip_close ( $zip_handle ); ?> Wyjście:
Zip Archiwum wpisów: artykuł / content.xlsx został pomyślnie zamknięty.
Załóżmy, że plik zip article.zip zawiera następujące pliki:
content.xlsx
gfg.pdf
image.jpeg
Program 2: < kod>
// Otwórz archiwum zip$zip_handle = zip_open ( " C: /xampp/htdocs/article.zip" ); if ( is_resource ( $zip_handle )) { gdy ( $zip_entry = zip_read ( $zip_handle )) { // Otwórz pocztę zip $file = zip_entry_open ( $zip_handle , $zip_entry , " rb " ); $nazwa_pliku = zip_entry_name ( $zip_entry ); if ( $plik == true) { echo ( "Archiwum wpisów pocztowych:" . $file_name . " zostało otwarte pomyślnie. " . " < br > " ); // Zamknij wpis archiwum zip $flag = zip_entry_close ( $zip_entry ) ; if ( $flag == true ) echo ( "Archiwum wpisów pocztowych:" . $file_name . "został pomyślnie zamknięty." . "< br >" ); inaczej echo ( " Archiwum wpisów ZIP: " . $file_name . " nie może być zamknięte." . "< br >" ); } else echo ( "Nie można otworzyć wpisu Zip. "
); } // Zamknij archiwum zip zip_close ( $zip_handle ); }
inaczej echo ( "Nie udało się otworzyć" . $zip_handle ); ?>
Wyjście:
Zip Archiwum wpisów: artykuł / content.xlsx został pomyślnie otwarty. Archiwum wpisów Zip: artykuł / content.xlsx został pomyślnie zamknięty. Archiwum wpisów Zip: artykuł / gfg.pdf został pomyślnie otwarty. Archiwum wpisów Zip: artykuł / gfg.pdf został pomyślnie zamknięty. Archiwum wpisów Zip: artykuł / image.jpeg został pomyślnie otwarty. Archiwum wpisów Zip: artykuł / image.jpeg został pomyślnie zamknięty.
Link: http: //php.net/manual/en/function.zip-entry-close. php