Funkcja PHP Strncasecmp ()

|
Składnia:
strncasecmp ($string1, $string2, $length)
Parametry:Ta funkcja przyjmuje dwa parametry, jak pokazano w powyższej składni i opisano poniżej :
  • $string1, $string2:te parametry definiują ciągi do porównania.
  • $length:określa liczbę znaków w każdym wierszu, który ma być użyty w porównaniu. Ten parametr jest wymagany
Zwracana wartość:Ta funkcja zwraca liczbę całkowitą w zależności od warunków opisanych poniżej:
  • strncasecmp ( ) zwraca 0 - jeśli dwa ciągi są równe.
  • strncasecmp() zwraca < 0 - jeśli ciąg1 jest mniejszy niż ciąg2
  • strncasecmp() zwraca > 0 - jeśli ciąg1 jest większy niż ciąg2
Przykłady:
Input: string1 = "Hello", string2 = "hEllo", length = 6 Dane wyjściowe: 0 Dane wejściowe: string1 = "Geeks", string2 =" Gfg ", length = 3 Dane wyjściowe: -1 Dane wejściowe: string1 =" Nerd ", string2 =" Geeks ", length = 4 Wynik: 7
Poniższe programy ilustrują funkcję strncasecmp() w PHP:Program 1 : Gdy dwie linie są identyczne: $str1 = "Maniacy dla maniaków" ; $str2 = "Maniacy dla maniaków " ;
/ / Obie linie są równe $test = strncasecmp ( $str1 , $str2 , 16); echo " $test " ;
?>
Dane wyjściowe:
0
Program 2 : Gdy pierwszy wiersz jest większy niż drugi wiersz:

// Linie wejściowe $str1 = "Geeks dla geeków " ; $str2 = "Maniakami" ; $test = strncasecmp ( $str1 , $str2 , 16);
// W tym przypadku druga linia jest mniejsza echo "$test" ;
?>
Wyjście:
6
Program 3 : Pierwsza linia jest mniejsza niż druga linia:
// Linie wejściowe $str1 = "Maniakami dla" ; $str2 = "Maniacy dla maniaków " ; $test = strncasecmp ( $str1 , $str2 , 16);
// W tym przypadku pierwsza linia jest mniejsza echo "$test" ;
?>
Wyjście:
-6 
Program 4 : Ten program ilustruje niewrażliwość na wielkość liter w funkcji:
// Linie wejściowe $str1 = " GEEKI DLA GEEKÓW " ; $str2 = "Maniacy dla maniaków " ;
// Obie linie są równe $test = strncasecmp ( $str1 , $str2 , 16); echo " $test " ;
?>
Wyjście:
0
Program 5 : dwie linie o tej samej długości, ale zawierające różne znaki. W takim przypadku wyświetlana jest różnica między wartościami ASCII dwóch znaków. Funkcja zwraca wartość dodatnią, jeśli znak w wierszu 1 ma wyższą wartość ASCII i ujemną, jeśli znak w wierszu 2 ma wyższą wartość ASCII.
// Linie wejściowe $str1 = "Dobry" ; $str2 = "Goon" ; $test1 = strncasecmp ( $str1 , $str2 , 4);
// Druga linia zawiera znak
// z wyższą wartością ASCII echo "$test1 " ; < kod> echo
" ; $test2 = strncasecmp ( $str2 , $str1 , 4);
// Pierwsza linia zawiera znak
// o wyższej wartości ASCII echo "$test2 " ;
?> Dane wyjściowe:
-10 10
Link :
http://php.net/manual / pl / function.strncasecmp.php