Funkcja PHP Strcasecmp()

| |
Składnia:
strcasecmp ($string1, $string2)
Parametry:Ta funkcja przyjmuje dwa wymagane parametry, jak pokazano w powyższej składni i opisano poniżej: $string1, $string2:te parametry określają ciągi do porównania.Zwracana wartość:
Ta funkcja zwraca liczbę całkowitą w zależności od warunków opisanych poniżej:
    < li>strcasecmp() zwraca 0 - jeśli dwa ciągi są równe.
  • strcasecmp() zwraca < 0 - jeśli string1 jest mniejszy niż string2
  • strcasecmp() zwraca > 0 - jeśli string1 jest większy niż string2
Przykłady:
Wejście: $str1 = "Maniacy dla maniaków" $str2 = "Maniacy dla maniaków" Wyjście: 0 Wejście: $str1 = "Maniacy dla maniaków" $str2 = "Witaj maniaku!" Wyjście: -1
Następujące programy ilustrują funkcję strcasecmp()w PHP:Program 1:Gdy dwie linie są identyczne:
// program PHP do demonstrowania użycia
// funkcje strcasecmp() $str1 = "Maniacy dla maniaków" ; $str2 = "Geeks for Geeks " ;
// Obie linie są równe $test = strcasecmp ( $str1 , $str2 ); echo " $test " ;
?>
Wynik:
0
Program 2:Gdy dwie linie nie są identyczne: // Program PHP do demonstrowania użycia
// funkcje strcasecmp() $str1 = "Geeks dla maniaków" ; $str2 = " Witaj geek! " ;
// Obie linie nie są równe
// str1 < str2 $test = strcasecmp ( $str1 , $str2 ); echo " $ test " ;
?>
Dane wyjściowe:
-1 
Program 3:Gdy dwie linie nie są identyczne:
// Program PHP do demonstrowania użycia
// funkcje strcasecmp() $str1 = "Witaj geek!" ; $str2 = "Geeks dla geeków " ;
// Obie linie nie są równe
/ / str1 > str2 $test = strcasecmp ( $str1 , $str2 ); echo " $test " ;
?>
Dane wyjściowe:
1
Link :
http://php.net/manual/ pl / function.strcasecmp.php

Shop

Learn programming in R: courses

$

Best Python online courses for 2022

$

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers


Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method