Funkcja PHP Jdtofrench()

| | | | | | | | |
Składnia:
jdtofrench($jd)
Parametry:Funkcja przyjmuje jeden wymagany parametr $jd , który definiuje dzień.Zwrócona wartość:funkcja zwraca francuską datę. Format zwracanej daty: $miesiąc / $dzień / $rok. Jeśli liczba całkowita dnia juliańskiego jest przekazywana jako 0, to 0/0/0 jest zwracane jako dzień wolny.Przykłady:
Wprowadzenie: 2379254 Wyjście: 5/8/10 Wejście: 2380229 Wyjście: 1/7/13
Poniższe programy ilustrują funkcję jdtofrench().Program 1:Poniższy program ilustruje użycie funkcji Funkcja jdtofrench().
// Program demonstracyjny PHP
// przy użyciu funkcji jdtofrench()
// konwertuje datę na liczbę całkowitą juliańską$jd = frenchtojd (1, 7, 13);
// wyświetla cały dzień juliański echo "Liczba całkowita dnia julijskiego to" , $jd , "" ;
// konwertuje dzień juliański na datę francuską $data = jdtofrench ( $jd );
// wyświetla datęecho "Początkowo pobrano francuską datę" , ( $date ), " ;
?> Dane wyjściowe:
Liczba całkowita dnia julijskiego to 2380229 Początkowo francuska data to 1/7/13
Program 2:Poniższy program pokazuje dane wyjściowe po przekazaniu nieprawidłowej liczby całkowitej w dzień juliański s.
// Program demonstracyjny PHP
// przy użyciu funkcji jdtofrench()
// jeśli parametr jest poza zakresem
// konwertuje datę na liczbę całkowitą juliańską$jd = frenchtojd (1, 7, 18);
// wyświetla liczbę całkowitą dnia juliańskiego jako 0, ponieważ rok jest poza zakresemecho "Liczba całkowita dnia julijskiego to" , $jd , " " ;
// konwertuje dzień juliański na datę francuską $date = jdtofrench ( $jd );
// wyświetla datę jako 0/0/0, ponieważ rok francuski jest poza zakresemecho "Początkowo pobrano francuską datę" , ( $date ), "" ;
?> Dane wyjściowe:
Julian liczba całkowita dnia to 0 Francuska data ini ostatecznie wzięto 0/0/0
Link:
http://php.net/manual/en/function.jdtofrench.php