Funkcja PHP IntlCalendar set()

| | | | | | | | | | | | | | |
Składnia:
 • Styl zorientowany na obiekt
  bool IntlCalendar::set (int $pole, int< /em> $wartość)
  lub
  bool IntlCalendar::set (int $rok, int $miesiąc, < em>int $dayOfMonth = NULL, int $godzina = NULL, int $minuta = NULL, int $sekunda = NULL )
 • Styl proceduralny
  bool intlcal_set (IntlCalendar $cal, int pole $, < em>int $value)
  lub
  bool intlcal_set ( IntlCalendar $cal, int $rok, int $miesiąc, int $dayOfMonth = NULL, int $godzina = NULL, int $minuta = NULL, int $sekunda = NULL)
Parametry:Ta funkcja przyjmuje wiele parametrów, jak powyżej i opisano poniżej:
 • $cal:Ten parametr zawiera zasób obiektu IntlCalendar.
 • Pole $:Ten parametr zawiera jedną ze stałych pola daty/czasu IntlCalendar. Stałe pola są wartościami całkowitymi „Ęã” i mieszczą się w zakresie od 0 do IntlCalendar::FIELD_COUNT.
 • $value:Ten parametr zawiera nową wartość dla tego pola.
 • li>$rok:ten parametr zawiera nową wartość pola IntlCalendar::FIELD_YEAR.
 • $miesiąc:ten parametr zawiera nową wartość pole IntlCalendar::FIELD_MONTH.
 • $dayOfMonth:ten parametr zawiera nową wartość pola IntlCalendar::FIELD_DAY_OF_MONTH. Sekwencja miesiąca zaczyna się od zera, tj. 0 oznacza styczeń, 1 oznacza luty itd.
 • $godzina:ten parametr zawiera nową wartość pola IntlCalendar::FIELD_HOUR_OF_DAY.
 • $minute:ten parametr zawiera nową wartość pola IntlCalendar::FIELD_MINUTE.
 • $second:ten parametr zawiera nowe wartość pola IntlCalendar::FIELD_SECOND.
Wartość zwracana:Ta funkcja zwraca TRUE w przypadku sukcesu i FALSE w przypadku niepowodzenia. Poniższy program ilustruje funkcję IntlCalendar::set() w PHP:Program:
// Ustaw strefę daty i czasuini_set ( `date.timezone ` , ` Azja / Kalkuta` ); ini_set ( `data.strefa czasowa` , `UTC` );
// Utwórz instancję IntlCalendar$calendar = IntlCalendar::createInstance ( `Azja / Kalkuta` ) ;
// Ustaw obiekt DateTime$calendar -> set (2019, 8, 24) ;
// Pokaż obiekt kalendarzavar_dump (IntlDateFormatter::formatObject ( $calendar ));
// Zadeklaruj nowy obiekt IntlGregorianCalendar$calendar = nowy IntlGregorianCalendar (2016, 8, 24);
// Ustaw pole roku< kod>$kalendarz
-> set (IntlCalendar::FIELD_YEAR, 2018);
// Pokaż obiekt kalendarzavar_dump (IntlDateFormatter ::formatObject ( $calendar ));
?>
Wyjście:
string (24) „24 września 2019, 8:23:53” ciąg (25) „24 września 2018, 12:00:00”
Link: https://www.php.net/manual/en/intlcalendar.set.php