Funkcja PHP Imagick setImageFormat()

| | | | | | | |
Składnia:
bool Imagick::setImageFormat (ciąg $format)
Parametry:To funkcja przyjmuje jeden parametr, $format,który zawiera wartość ciągu w formacie obrazu, takim jak png, svg itp. Obsługa formatu ogólnie zależy od ustawienia imagick.Zwrócona wartość:ta funkcja zwraca TRUE w przypadku powodzenia. Następujące programy ilustrują funkcję Imagick::setImageFormat()w PHP:Program 1:
// Utwórz nowy obiekt imagick$imagick = nowy Imagick ( ` https://media.engineerforengineer.org / wp-content / uploads / inżynierforengineer-13.png ` );
// Ustaw format$imagick -> setImageFormat ( `png` );
// Pobierz nazwę pliku$format = $imagick -> getImageFormat(); echo $format ; ?>
Wyjście:
png
Program 2:
// Utwórz nowy obiekt imagick$imagick = nowy Imagick (` https://media.engineerforengineer.org/wp-content/uploads/engineerforengineer-13.png ` ) ;
// Ustaw format$imagick -> setImageFormat ( ` jpeg` );
// Pobierz format$format = $imagick -> getImageFormat(); echo $format ; ?>
Wyjście:
jpeg
Link: https://www .php. net / manual / en / imagick.setimageformat.php