Funkcja PHP Imagick previewImages()

|
Składnia:
bool Imagick::previewImages (int $preview)
Parametry:To funkcja przyjmuje jeden parametr $preview, który zawiera stałe typu podglądu. Kliknij tutaj , aby wyświetlić podgląd listy stałych typu.Wartość zwracana:Ta funkcja zwraca TRUE w przypadku sukcesu i FALSE w przypadku błędu lub niepowodzenia.Błędy/wyjątki: Zgłasza wyjątekImagickException, gdy wystąpi błąd. Poniższy program ilustruje funkcję Imagick::previewImages() w PHP:Program:
// Zapisz źródło obrazu w zmiennej$imagePath = " https://cdncontribute.engineerforengineer.org/wp-content/uploads/engineerforengineer-9.png " ;
// Utwórz nowy obiekt Imagick$imagick = nowy Imagick ( $imagePath );
// Korzystanie z funkcji previewImages() $imagick -> previewImages (imagick::PREVIEW_EDGEDETECT); header ( " Content-Type: image / png " );
// Wyświetl obraz wyjściowyecho $imagick -> getImageBlob();
?>
Wyjście: Link : https://www.php.net/manual/en/imagick.previewimages.php

Funkcja PHP Imagick previewImages() PHP: Questions

Funkcja PHP Imagick previewImages() sin: Questions

Shop

Best laptop for Fortnite

$

Best laptop for Excel

$

Best laptop for Solidworks

$

Best laptop for Roblox

$

Best computer for crypto mining

$

Best laptop for Sims 4

$

Best laptop for Zoom

$499

Best laptop for Minecraft

$590

Latest questions

NUMPYNUMPY

psycopg2: insert multiple rows with one query

12 answers

NUMPYNUMPY

How to convert Nonetype to int or string?

12 answers

NUMPYNUMPY

How to specify multiple return types using type-hints

12 answers

NUMPYNUMPY

Javascript Error: IPython is not defined in JupyterLab

12 answers

Wiki

Python OpenCV | cv2.putText () method

numpy.arctan2 () in Python

Python | os.path.realpath () method

Python OpenCV | cv2.circle () method

Python OpenCV cv2.cvtColor () method

Python - Move item to the end of the list

time.perf_counter () function in Python

Check if one list is a subset of another in Python

Python os.path.join () method