Funkcja PHP Imagick getFont()

| | | | | | | | |
Składnia:
int Imagick::getFont (unieważnij)
Parametry:Ta funkcja wymaga bez parametrów.Zwrócona wartość:Ta funkcja zwraca ciąg znaków zawierający adres pliku czcionki w przypadku powodzenia. Poniższy program ilustruje funkcję Imagick::getFont()w PHP: Program 1:
// Utwórz nowy obiekt imagick$imagick = nowy Imagick();
// Zainstaluj czcionkę - upewnij się, że
// odpowiedni plik .ttf jest dostępny w
// tym samym folderze.$imagick -> setFont ( ` Windsong.ttf` );
// Pobierz czcionkę$font = $imagick -> getFont(); echo $font (); ?>
Wyjście:
/home/username/php/Windsong.ttf
Program 2:
// Utwórz nowy obiekt imagick $imagick = nowy Imagick();
// Zainstaluj czcionkę - upewnij się, że
// odpowiada Plik .ttf jest dostępny w
// tym samym folderze.$imagick -> setFont ( `FFF_Tusj .ttf` );
// Pobierz czcionkę$font = $imagick -> getFont(); echo $font (); ?>
Wyjście:
/home/username/php/FFF_Tusj.ttf
Link: https://www.php.net/manual/en/imagick.getfont.php