Funkcja PHP Imagick deleteImageArtifact ()

| |
Składnia:
bool Imagick::deleteImageArtifact (string $artifact)
Parametry:To funkcja przyjmuje jeden parametr, $artifact,który zawiera nazwę artefaktu.Zwracana wartość:Ta funkcja zwraca TRUE w przypadku powodzenia.Błędy/Wyjątki:ta funkcja zgłasza wyjątekImagickException w przypadku błędu. Poniższy program ilustruje funkcję Imagick::deleteImageArtifact()w PHP:Program : < ? php
// Utwórz nowy obiekt Imagick $imagick = nowy Imagick ( https://media.engineerforengineer.org/wp-content/uploads/engineerforengineer-9.png ) ;
// Użyj funkcji setImageArtifact() do utworzenia artefaktu $imagick -> setImageArtifact ( „artifact_name” , „artifact_value” );
// Użyj funkcji deleteImageArtifact(), aby usunąć artefakt $imagick -> deleteImageArtifact ( "artifact_name" );
?>
Wyjście:
Wystąpił błąd bazy danych
Link: https://www.php.net/manual/en/imagick.getimageartifact.php