Imagecolorsforindex() funkcja PHP

| | | | | | | | | | |
Składnia:
array imagecolorsforindex ($image, $index)
Parametry: Ta funkcja przyjmuje dwa parametry, jak powyżej i opisano poniżej:
  • $image:Funkcja imagecreatetruecolor() służy do tworzenia obrazu o określonym rozmiarze. Ta funkcja tworzy pusty obraz o określonym rozmiarze.
  • $index:ten parametr służy do określenia indeksu koloru.
Powrót wartość:ta funkcja zwraca tablicę asocjacyjną zawierającą wartości klucza czerwonego, zielonego, niebieskiego i alfa „Ęã”Ęãw określonym indeksie. Poniższe programy ilustrują funkcję imagecolorsforindex()w PHP : Program 1:
// zapisz obraz w zmiennej.$image = imagecreatefrompng ( ` https://media.engineerforengineer.org/w p-content / uploads / engineerforengineer-9.png ` );
// Oblicz wartość piksela rgb w punkcie perkusyjnym.$rgb = imagecolorat ( $image , 30, 25);
// Przypisz nazwę i wartość koloru. $colors = imagecolorsforindex ( $image , $rgb ); var_dump ( $colors ); ?>
Wyjście:< /b>
tablica (4) {["czerwony"] = > int (34) ["zielony"] = > int (170) ["niebieski"] = > int (66) ["alfa"] = > int (0)}
Program 2:
// zapisz obraz w zmiennej.$image = imagecreatefrompng ( ` https://media.engineerforengineer.org/wp-content/uploads/col1.png ` );
// wartość indeksu$index_x = 230; $index_y = 120;
// Oblicz wartość piksela rgb w punkcie percular.$rgba_color = imagecolorat ( $image , $index_x , $index_y );
// Przypisz nazwę i wartość koloru. $colors = imagecolorsforindex ( $image , $rgba_color ); var_dump ( $colors ); ?>
Wyjście:
tablica (4) {["czerwony "] = > int (97) ["zielony"] = > int (57) ["niebieski"] = > int (104) ["alpha"] = > int (0)}
Powiązane artykuły:
  • PHP | Funkcja Imagecolorclosestalpha()
  • PHP | Funkcja imagecolorat()
Link: http://php.net/manual/en/function.imagecolorsforindex.php